Nyhed CO2 udledninger

Vigtigt skridt i kampen om de tunge lastbiler i EU

Der var meget på spil for klimaet da EU-Parlamentet tirsdag 21. november stemte om at reducere CO2-udledning fra tunge motorkøretøjer.

Foto: The Left
Pelle Christy Geertsen
Pelle Christy Geertsen

Efter en tæt afstemning i miljøudvalget, var der lagt op til spænding da EU-Parlamentet i dag stemte om begrænsning af CO2-udledninger fra tunge motorkøretøjer.

Under udvalgsafstemningen fik det progressive flertal formået at få afvist de fleste af højrefløjens udvandingsforsøg, men mange af de sorteste forslag blev på ny fremsat ved dagens afstemning.

Forslaget om reduktioner fra tunge lastbiler, er en integreret del af EU’s grønne pagt og planerne for at nå klimamålene. EU-Kommissionens forslag ville spare mere end 1,8 milliarder tons CO2 fra at blive udledt frem mod 2050 –  svarende til 40 gange Danmarks årlige CO2-udledning.

Efter afstemningen i miljøudvalget sagde Nikolaj Villumsen optimistisk:

Det her vil sætte speederen i bund på omstillingen i den tunge transport. I dag kører der allerede ellastbiler, elbusser og elskraldebiler på vejene i Europa, og med dagens resultat er vi et skridt tættere på at få endnu flere.

Et blandet signal

Selvom Nikolaj Villumsen gerne havde set en grønnere tilgang end hvad der var enighed om, stemte han for forslaget i sidste ende.  Han lagde vægt på at det er et vigtigt skridt henimod at nå EU’s klimamål. Samtidigt forbløffedes han over hvordan højrefløjen angreb kernepunkter i forslaget, især fordi de største lastbilproducenter allerede har skrevet under på ambitionen om at reducere 100% i 2040.

Jeg er glad for at vi endnu engang formåede at holde dele af højrefløjens udvandinger for døren. At reducere udledninger fra de tunge køretøjer vil spare os for 40 gange så meget CO2 som Danmark udleder på et år. Derfor er det et vigtigt skridt i klimakampen vi har taget i dag, og jeg håber vi kan få rettet op på problemerne under de kommende forhandlinger, siger Nikolaj Villumsen

Hvis ikke her, så hvor?

Nikolaj Villumsen pointerer at højrefløjens udvandingstilgang blot udskyder problemet. For de reduktioner man søger at undgå at tage for tunge motorkøretøjer vil så skulle tages andetsteds fra, eksempelvis hos landbrug og industri.

Nu må højrefløjen snart til at bestemme sig. Vi VED vi skal nå et ambitiøst reduktionsmål, og for at nå det skal vi skære alle steder. Men de vil aldrig være med til at skære tilstrækkeligt nogen steder når det kommer til stykket. Hvis ikke de vil skære på de tunge motorkøretøjer, så er vi i stedet for nødt til at skære ekstra meget hos landbrug og industri. Og jo længere vi venter, jo hårdere må vi skære – mon de vil gå med til det?

Illusionen om biobrændsler

Et af højrefløjens udvandingsforslag går på, i stedet for at begrænse brugen af forbrændingsmotorer, at lade dem køre på biobrændsel.

Nikolaj Villumsen påpeger at der allerede i dag er for få bæredygtigt producerede biobrændsler som det er, og dem der er, skal bruges til både luft- og søfart. Derfor mener han også det er helt forkert når højrefløjen prøver at undgå handling ved at tale om nye brændstoffer. En tilgang han mener er fundamentalt verdensfjern og urealistisk:

Sagen er jo den at dels biobrændstoffer, hvor meget højrefløjen end måtte ønske det, i sidste ende ikke er klimaneutrale. Dels er det sådan at vi allerede ikke har nok bæredygtige nye brændsler, og de få vi har, skal bruges på fly- og søfart. Så det er jo verdensfjernt af højrefløjen at ville hælde dem i tanken på lastvogne. Vi kan jo altså kun bruge den samme begrænsede ressource én gang. Det må selv højrefløjen kunne forstå.

Grønne arbejdspladser på spil

Hvis EU sakker bagud i reduktion af udledninger fra tunge køretøjer vil det hurtigt kunne føre til tab af markedsandele globalt, og dermed kan højrefløjens politik også føre til massive tabte jobmuligheder i fremtiden, understreger Nikolaj Villumsen:

Når vi udvander regler af denne her type i EU sikrer vi samtidigt at fremtidens grønne jobs i stigende grad flyttes til Kina og USA. For i praksis svækker vi i tillæg til klimaindsatsen også vores egen konkurrenceevne. Det er jo hul i hovedet.

Næste skridt

Efter afstemningen i plenarforsamlingen indledes forhandlinger med EU’s medlemslande. Nikolaj Villumsen er Venstrefløjsgruppens forhandler i denne proces.

Omtale og tale

Læs også omtalen af sagen i Politiken: EU-Parlamentet: Alle bybusser skal være CO2-neutrale i 2030.

Du kan også se den tale Nikolaj Villumsen holdt under den forudgående debat i EU-Parlamentet:

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere