Klima

Europæisk Klimaudspil: A New Green Deal for Europe

Vi kræver en klimalov i EU. En klimalov, der skal indføres i EU-traktaten og sikre, at EU ikke længere kan tvinge medlemslandene til at sætte økonomiske hensyn og bilindustriens interesser over hensynet til planeten og vores fælles fremtid.

Vi skal sætte turbo på den grønne omstilling. Ikke bare i ord, men også i handling. Derfor har Enhedslisten lavet en “New Green Deal for Europa” sammen med den europæiske venstrefløj.

Onsdag 24. april mødtes kandidater fra de seks største europæiske venstrefløjspartier i København for at præsentere en fælles plan for, hvordan vi kan bremse klimaforandringer.

Bag det fælles europæiske klimaudspil er Enhedslisten (Danmark)Vänsterpärtiet (Sverige), La France Insoumise (Frankrig), Bloco de Esquerda (Portugal), Podemos (Spanien), Venstreforbundet (Finland). Partierne har dannet en fælles valgplatform frem til EU-Parlamentsvalget under titlen Now, the people.

A new green deal for Europe

Hvis vi skal gøre os håb om at forhindre klimaforandringerne, er det helt afgørende, at EU’s reduktionsmål for CO2-udledning hæves markant, så vi lever op til forpligtigelser i den internationale klimaaftale. Konkret skal EU’s CO2-reduktionsmålsætning for 2030 hæves fra de nuværende 40 procent til mindst 65 procent.

Samtidig skal der sættes et klart mål om, at EU allerede i 2040 skal være klimaneutralt, så EU-landene optager lige så mange drivhusgasser, som vi udleder. En sådan målsætning vil betyde, at der øjeblikkeligt skal sættes turbo på den grønne omstilling, og vil sikre, at EU på globalt plan tager en ledende rolle i den grønne omstilling.

Det foreslår partierne:

  • En klimalov i EU.
  • Højere forpligtende mål for CO2-reduktion i EU.
  • En europæisk togfond, som kan sikre et billigt og grønt alternativ til flyrejser.
  • En stor grøn investeringsplan
  • EU skal betale sin del af den globale klimaregning.
  • Omstilling af EU’s landbrug til mere klimavenlig produktion.
  • Stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025 i hele EU.
  • Udfasning af EU-støtte til olie, gas og kul.