Dyrevelfærd

Bedre dyrevelfærd i Europa

Alle dyr har ret til et ordenligt liv.

Enhedslisten kræver dyrevelfærd for både kæledyr, forsøgsdyr og landbrugsdyr. Vi vil have et forbud i EU imod lange dyretransporter, som i dag foregår under grusomme forhold, sætte en stopper for salg og produktion af foie gras og afvikle EU’s støtte til tyrefægtning.

Vi mener. at alle dyr skal have lov til at udfolde deres naturlige instinkter og eksempelvis kunne rode i jorden eller bevæge sig udenfor.

EU svigter dyrevelfærden

En rapport udarbejdet til EU-Parlamentet har konkluderet, at der er mange huller i den europæiske dyrevelfærdslovgivning og, at forbedringer på dyrevelfærdsområdet i EU er stagneret. Kun 35% af europæiske dyr er i dag beskyttet mod overtrædelser. Det svarer til op til 300 millioner dyr. Samtidig forhindrer EU-regler lande i at gå foran og forbyde lange dyretransporter og import af varer, hvor dyr har lidt overlast. Det skal der laves om på.

Danmark bør gå foran i kampen for bedre dyrevelfærd

Vi skal have løftet dyrevelfærden i Europa. Enhedslisten kæmper derfor for bedre regler i EU. Men vi skal ikke bare vente på EU. Danmark bør gå foran i kampen for bedre dyrevelfærd og indføre bedre regler med det samme. Dyrenes velfærd kræver handling nu.

Læs Enhedslistens udspil til bedre dyrevelfærd i EU.


Stop lange dyretransporter – dyr skal behandles ordentligt

Hvert år transporteres der 1 milliard fjerkræ og 42 millioner får, geder, heste, svin og kvæg, inden for EU og til tredjelande. De fleste dyr transporteres til slagtning. Transport af levende dyr rejser alvorlige dyrevelfærdsproblemer, da dyrene ofte udsættes for tørst, sult, stress, overdreven varme, udmattelse og manglende plads og hvile.

Danmark er EU’s største eksportør af grise

Danmark er EU’s suverænt største eksportør af levende smågrise og eksporterede i 2017 14,1 mio. smågrise. På ti år er antallet af lange transporter med levende svin fra Danmark til udlandet femdoblet fra 1,9 millioner grise i 2007 til 9,4 millioner i 2017

Desværre er de gældende EU-regler for transport af landbrugsdyr alt for lempelige. Det betyder, at mange dyr lider overlast på transporterne. Tusindvis af dyr dør undervejs på de lange transporter.

EU-regler står i vejen for bedre dyrevelfærd

I dag betyder EU’s regler, at Danmark og andre EU-lande ikke må forbyde de lange dyretransporter. Selvom borgere i Europa flere gange har indsamlet over 1 million underskrifter i protest mod EU-reglerne, er der intet sket. Det skal der laves om på.

Danmark skal gå foran

I Danmark er antallet af grise, der sendes til andre EU-lande på lange transporter næsten blevet femdoblet på bare 5 år. Det haster derfor med at få indført strammere regler. Enhedslisten har stillet forslag i Folketinget om at gøre op med EU-reglerne og sættes et loft på 8 timer for transporttiden for landbrugsdyr.

Læs Enhedslistens beslutningsforslag i Folketinget om stop for lange dyretransporter


Forbyd salg og produktion af foie gras

Betegnelsen foie gras er fransk og betyder direkte oversat ”fed lever”. Ved at tvangsfodre ænder og gæs, vokser deres lever til en unaturlig stor størrelse. Tvangsfodringen sker ved, at fuglen fastholdes. Herefter føres et 30 cm langt rør ned i halsen på den, hvor en blanding af majs og olie pumpes direkte ned i mavesækken på fuglen.

EU tillader import og salg

Produktionen er forbudt i Danmark, da foie gras kun kan produceres under forhold, som involverer tæt indespæring og tvangsfodring, hvilket strider imod den danske dyreværnslov. Selvom det er forbudt, at producere foie gras betyder EU’s handelsregler, at det forsat er tilladt at importere og sælge foie gras i Danmark. Der sælges derfor årligt flere ton foie gras til Danmark.

Bedre dyrevelfærd starter i Danmark

Enhedslisten ønsker et forbud imod salg og produktion af foie gras i hele EU. Men vi bør ikke afvente EU. Vi bør gå foran og allerede nu lave et salgs- og importforbud i Danmark, så salget af foie kan stoppes herhjemme.


Drop EU-støtten til tyrefægtning

EU støtter hvert år tyrefægtning økonomisk. Undersøgelser har vist, at EU årligt giver helt op til 820 millioner kroner i landbrugsstøtte til opdræt af tyre, hvoraf mange ender med at blive dræbt for underholdning. Ofte lider tyrene i tyrefægtningsarenaen en langsom og pinefyldt død.

EU-Kommissionen overhører borgerne

Både i 2015 og 2018 stemte et flertal i EU-Parlamentet for at stoppe landbrugsstøtten til opdræt af tyre til tyrefægtning, men EU-Kommissionen har hidtil afvist at ændre reglerne. Det er ikke i orden.

Ingen skattekroner til tyrefægtning

Enhedslisten mener, at tyrefægtning er en brutal og blodig form for dyremishandling. Det samme gør mange danskere. Derfor er det også uacceptabelt, at skatteyderne penge går til at støtte tyrefægtning. Enhedslisten foreslår derfor et fuldstændig stop for al EU-støtte til tyrefægtning.


Enhedslisten kæmper sammen med den europæiske venstrefløj

Enhedslisten ønsker et stærkt europæisk og internationalt samarbejde. Derfor samarbejder tæt vi med resten af den europæiske venstrefløj i kampen for dyrevelfærden.

Samarbejdspartnere i hele Europa

Konkret samarbejder Enhedslisten med partier som La France Insoumise fra Frankrig, Podemos fra Spanien, Bloco de Esquerda fra Portugal, Vänsterpartiet fra Sverige og Venstrealliancen fra Finland. Sammen fremlægger vi fælles konkrete løsninger på nogle af Europas mest presserende grænseoverskridende problemer.

Koordinerede forslag

Vi stiller koordinerede forslag i vores nationale parlamenter om grøn omstilling. Fra land til land i en koalition af villige lande kæmper vi for bedre dyrevelfærd i Europa.

Læs mere om samarbejdet her