Det arbejder vi for:

Mærkesager

Hver dag arbejder Enhedslisten i EU-parlamentet for, at skabe en mere retfærdig verden, hvor hensynet til mennesker, dyr og kloden sættes over hensynet til virksomhedernes profit.

Vi beskæftiger os med alle dele af EU’s lovgivning og på trods af EU’s udemokratiske system arbejder vi målrettet for en hver forbedring og mod enhver forringelse – akkurat som vi gør i Folketing, kommuner og regioner. Her kan du læse mere om nogle af de emner, som fylder mest i vores daglige arbejde.

En grøn fremtid

Klimaet kræver handling nu. Med EU’s nuværende klimakurs vil de børn, der render rundt på legepladsen i dag, vokse op til en forandret verden. Store oversvømmelser, tørke og millioner af klimaflygtninge. Vi skal sikre en hurtig og effektiv grøn omstilling, som også er socialt retfærdig. De rigeste og de store virksomheder skal bidrage langt mere. Vi arbejder for at:

 • indføre en forpligtende europæisk klimalov, så kloden kommer i første række i stedet for hensynet til de store virksomheder.
 • hæve EU’s reduktionsmål markant, så EU er CO2-neutralt senest i 2040.
 • skabe et alternativ til flyrejserne med en europæisk togfond, så vi kan rejse nemt, billigt og grønt med lyn- og nattog på tværs af Europa.
 • bremse tabet af biodiversitet og give meget mere plads til vild natur, både til lands og til vands.

Bekæmp social dumping

Kyniske arbejdsgivere udnytter udenlandsk arbejdskraft med hjælp fra EU-reglerne. Det undergraver danske løn- og arbejdsvilkår. Problemet er ikke de udenlandske kolleger, men EU’s regler, der betyder unfair konkurrence. Fagbevægelsen skal sikres bedre redskaber i kampen mod social dumping. Vi arbejder for at:

 • skabe sunde, sikre og grønne arbejdspladser – fx ved at sørge for, at ingen bliver syge, når gamle asbest-bygninger klimarenoveres.
 • sikre, at den danske model ikke undermineres af en kommende europæisk mindsteløn.
 • indføre en social protokol i EU, der sætter lønmodtagerrettigheder højere end arbejdsgivernes ret til at importere billig arbejdskraft.
 • kræve at EU-borgere, der arbejder i Danmark har en kontrakt, der overholder overenskomstmæssige vilkår, og er godkendt af den lokale fagforening.
 • stramme reglerne for godstransport på landevejene, så der altid køres til danske løn- og arbejdsvilkår i Danmark.

Stop skattely

Hvert år bliver landene i EU snydt for 7.500 milliarder kroner pga. skattesvindel. Pengene kunne løfte vores skoler, sygehuse og plejehjem. Vi skal sortliste skattelylandene og straffe økonomisk kriminalitet, så det kan mærkes. Vi arbejder for at:

 • sortliste alle skattelylande – både i og uden for EU
 • give stat, regioner og kommuner lov til at udelukke virksomheder i skattely fra de offentlige udbud. Ingen skattekroner skal ende i skattely.
 • vedtage en fælles bund under selskabsskatten, så landene ikke underbyder hinanden i konkurrencen om at tiltrække de multinationale selskaber.

Åbenhed og gennemsigtighed i hele EU

I et demokrati er åbenhed en forudsætning. Den politiske elite skal kunne holdes til ansvar for hvad de stemmer, hvem de holder møder med og hvordan de bruger fællesskabets penge. Den åbenhed er dog ingen selvfølgelighed i EU. Her mødes landenes regeringer bag lukkede døre. Horder af lobbyister øver indflydelse i det skjulte. Og der er ingen kontrol med, hvordan EU-parlamentarikerne bruger hundredetusinder af skattekroner. Vi arbejder for at:

 • skabe åbenhed i hele EU-systemet, så EU’s befolkninger kan holde deres regeringer og parlamentarikere til ansvar
 • indføre et obligatorisk lobbyregister, så vælgerne klart kan se hvem politikere og embedsfolk mødes med, og hvilke interessenter der lyttes til
 • stille krav om at EU-parlamentarikerne aflægger regnskab for, hvordan de bruger de såkaldte “blyantspenge” – ca. 400.000 kr. skattefrit årligt – som er tiltænkt kontorudgifter.

Danmark som foregangsland i Europa

Europa står over for store problemer, som går på tværs af grænser. Omfattende klimaforandringer. Grådige banker og skattespekulanter, der snyder fællesskabet. Social dumping. Millioner på flugt fra krig og ødelæggelse. De problemer skal vi samarbejde om at løse.

I EU-Parlamentet vil vi i Enhedslisten hver dag arbejde for at trække EU i en mere solidarisk, demokratisk og bæredygtig retning. Vi skal beskytte velfærden. Vi skal i flæsket på frås og fusk i EU. Og frem for alt skal vi sætte turbo på den livsvigtige grønne omstilling.

Og når EU’s regler står i vejen for en ambitiøs klimapolitik, bedre forbrugerbeskyttelse og investeringer i velfærd, mener vi at Danmark skal være et foregangsland. Vi skal sammen med den europæiske venstrefløj gå foran og vise vejen til et Europa for de mange – ikke kun de rige.