Det mener vi om EU

Enhedslisten ønsker et internationalt samarbejde, der tager hensyn til demokrati, mennesker og natur. EU er i for høj grad styret af hensynet til markedet og de multinationale selskaber.

En grønnere fremtid

Klimaet kræver handling nu. Med EU’s nuværende klimakurs vil de, som er børn i dag, vokse op til en forandret verden. Store oversvømmelser, tørke og millioner af klimaflygtninge. Derfor skal vi hæve EU’s klimaambitioner, og der skal sættes handling bag ordene.

Demokratiet skal være tæt på

For mange mennesker er EU elitært, lukket og langt væk. Enhedslisten ønsker i stedet et nært demokrati, hvor man som borger aktivt kan få indflydelse på beslutninger, der påvirker ens hverdag. Det kræver mere magt og indflydelse til befolkningen og mindre magt til EU-bureaukrater og lobbyister fra store virksomheder.

Mennesker og natur før marked

EU sætter alt for ofte hensynet til det fri markedet over hensynet til klima, demokrati, sundhed og velfærd. Det sker fx når EU forhindrer, at Danmark kan forbyde hormonforstyrrende stoffer i legetøj eller blokerer for, at der kan sættes effektivt ind over for social dumping.

I Enhedslisten vil sætte mennesker og natur højest. Vi mener, at Danmark skal have lov til, at kunne gå foran og vedtage bedre regler, hvis et flertal i Danmark ønsker det – og det uanset om det udfordrer EU’s indre marked.

Vi skal samarbejde internationalt

Verden er større end EU. Men verden er også blevet mindre, og internationalt samarbejde er afgørende for at løse de grænseoverskridende problemer, som vi står over for. Enhedslisten vil bruge et sådant samarbejde til at fremme grøn omstilling, demokrati, solidaritet og velfærd i verden.

Læs mere om vores politik

Vores mærkesager

Enhedslistens valgprogram til EU-Parlamentet 2024

Enhedslistens EU-politiske delprogram