Det mener vi om EU

Enhedslisten ønsker et internationalt samarbejde, der tager hensyn til mennesker og natur. EU er i for høj grad styret af en målsætning om at understøtte de multinationale selskaber og markedskapitalismen.

En grønnere fremtid

Klimaet kræver handling nu. Med EU’s nuværende klimakurs vil de børn, der render rundt på legepladsen i dag, vokse op til en forandret verden. Store oversvømmelser, tørke og millioner af klimaflygtninge. Derfor skal vi hæve EU’s klimaambitioner, og der skal sættes handling bag ordene.

Mennesker og natur før marked

EU prioriterer det frie marked højere end sundhed, miljø, klima og velfærd. Enhedslisten prioriterer derimod mennesker og natur højest. Derfor arbejder vi for et brud med EU’s indre marked og for, at hvert EU-land skal have ret til at gå foran og vedtage bedre regler end EU’s. Eksempelvis skal Danmark have lov til at forbyde hormonforstyrrende stoffer i legetøj eller tage effektive initiativer imod social dumping – uanset hvad EU mener.

Demokratiet skal være tæt på

For mange mennesker er EU elitært, lukket og geografisk fjernt. Storbritanniens udmeldelse af unionen er en reaktion på dette. Enhedslisten ønsker i stedet et nært demokrati, hvor man som borger aktivt kan påvirke de beslutninger, der har indflydelse på ens egen hverdag. Det kræver mere magt til nationale parlamenter og mindre magt til EU’s embedsmænd og virksomhedernes lobbyister.

Vi skal samarbejde internationalt

Verden er større end EU. Men verden er også blevet mindre, og internationalt samarbejde er derfor afgørende for at løse de grænseoverskridende problemer. Enhedslisten vil bruge et sådant samarbejde til at fremme grøn omstilling, demokrati, velfærd og solidaritet på verdensplan. Vi vil gøre op med multinationale virksomheders udbytning af mennesker og med de magthavere og det EU, der støtter dem.

Læs mere om vores politik

Vores mærkesager

Enhedslistens valgprogram til EU-Parlamentet 2019

Enhedslistens EU-politiske delprogram