Skattely

Slut med skattely

Slut med grådighed og skattely – de rige skal også bidrage til velfærden

Enhedslisten vil have, at Danmark til at gå forrest i kampen mod skattely og svindel med skatteydernes penge. Hvert eneste år bliver landene i EU snydt for 7.500 milliarder kroner på grund af skattesvindel. Bare i Danmark mister vi hvert år 5 milliarder kroner, fordi multinationale selskaber gemmer deres penge i skattely.

Der har den seneste tid været utallige eksempler på skattesvindlere, som snyder statskassen for penge. Penge, som kunne være brugt på vores skoler, sygehuse, daginstitutioner og plejehjem. Det skal stoppes.

Vi kan som samfund tage skridt, som gør livet surt for selskaber banker og rigmænd, der udnytter skattely til at snyde fællesskabet. Men det kræver politisk handling.

EU holder hånden over skattely

Desværre har indsatsen i EU mod skattely været helt utilstrækkelig. Bag lukkede døre har EU vedtaget en sortliste over skattely med sølle seks lande. Kendte skattely som Luxembourg og Panama er ikke på listen. Samtidig betyder EU-regler, at vi ikke må fravælge skattely-virksomheder, når det offentlige køber ind. Det betyder, at vores skattekroner kan ende i skattely.

Danmark bør gå foran i kampen mod skattely

Vi skal kæmpe for mere ambitiøse regler i EU. Men vi bør ikke vente på et handlingslammet EU. Derfor kæmper Enhedslisten sammen med venstrefløjen i hele Europa for at gøre op med de EU-regler, som forhindrer os i at gå foran og lukke kassen i for de virksomheder, der snyder fællesskabet.

Enhedslistens konkrete forslag

Her på siden kan du læse nogle af Enhedslistens konkrete forslag til, hvordan vi bekæmper skattely i EU.


Ikke flere skattekroner i skattely

Hvert eneste år køber det offentlige i Danmark ind for 300 milliarder kroner. Det er kommuner, regioner og staten, som indkøber legetøj til vores børnehaver, medicin til vores sygehuse, rengøring på vores plejehjem og meget andet.

Milliarder i skattely

En kortlægning har vist, at alene i 2015 havde danske kommuner omkostninger for 4,4 milliarder kroner til virksomheder, som er helt eller delvist ejet af selskaber fra nogle af de værste skattely-lande.  Dine og mine penge ender altså i lommerne på multinationale selskaber, som spekulerer i at undgå at betale til fællesskabet.

EU-regler står i vejen

Når kommuner og regioner køber varer eller serviceydelser ind for mere 1,6 millioner kroner, skal købet sendes i udbud, så virksomheder over hele EU kan komme med et tilbud. Det er EU’s udbuds-regler, som bestemmer det. Desværre betyder reglerne, at danske kommuner, regioner og staten er forhindret i at fravælge og udelukke de virksomheder, der holder til i skattely. Det konkluderede en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sidste år. Det betyder, at vores skattekroner kan ende i skattely.

Luk kassen i for skattely-virksomheder

Det er helt uacceptabelt, at EU-reglerne holder hånden over skattesnydere. Enhedslisten har derfor stillet forslag i Folketinget om at gøre op med EU-reglerne, sådan at vi kan smide virksomheder fra skattely på porten og udelukke dem fra at byde på opgaver fra det offentlige.

Læs Enhedslistens forslag


Sortlist skattely-lande

EU har lavet en sortliste over skattely-lande. Desværre er listen helt utilstrækkelig. Listen indeholder kun sølle seks lande og dækker kun lande uden for EU. Samtidig er kriterierne for at komme på listen meget svage. Alle de store kendte skattely, som blandt andre Irland, Luxembourg, Panama og Bermuda er derfor ikke på listen.

Alle skattely bør sortlistes

En ordentlig sortliste over skattely-lande vil betyde, at der kan indføres skarpe sanktioner overfor de lande, som undergraver vores velfærd. Danmark bør gøre alt, hvad vi kan, for at presse på for en mere ambitiøs sortliste i EU. Men vi bør ikke vente på EU. Når EU nægter at indføre et solidt regelsæt, må de enkelte lande tage skeen i den anden hånd.

Danmark bør gå foran og vise vejen

I Enhedslisten mener vi, at Danmark bør gå foran ved at lave en fyldestgørende sortliste, som indeholder alle skattely – også de, som er EU-lande. Lande som Luxembourg og Irland skal ikke kunne gemme sig under EU’s faner.

Derfor har Enhedslisten stillet forslag i Folketinget om, at Danmark laver en sortliste over alle skattely-lande. På den måde kan vi indføre skarpe sanktioner over for de lande, som undergraver vores velfærd.

Læs Enhedslistens forslag


Fuld åbenhed i EU om skattely-arbejde

EU’s arbejde med skattely foregår i al hemmelighed bag lukkede døre. Offentligheden har hverken adgang til møder eller referater for den arbejdsgruppe i EU, som koordinerer arbejdet med skattely.

Lækkede dokumenter afslører skattely

Kun fra lækkede dokumenter vi ved, at kendte skattely som blandt andre Luxembourg, Holland og Malta har blokeret for nye initiativer. Det skyldes, at EU har givet disse lande vetoret. EU er på den måde blevet en stopklods for de mange lande, som faktisk kan blive enige om en effektiv indsats mod skattely.

Slut med hemmelighedskræmmeriet

Skal vi skattely til livs, er det helt nødvendigt, at der sikres fuld åbenhed i EU om, hvilke lande som blokerer for nye tiltag. Enhedslisten kræver derfor, at alle dokumenter skal lægges frem for offentligheden. Vi skal ikke acceptere, at lande kan skjule deres førte politik bag lukkede døre.


Giv skattesvindlerne i EU-toppen sparket

Den konservative Jean-Claude Juncker blev i 2014 valgt som formand for EU-Kommissionen. Det skete med bred opbakning fra danske EU-politikere blandt andet både Socialdemokratiet og SF. Juncker blev valgt til trods for, at han i årevis havde været statsminister i et af verdens værste skattely-lande Luxembourg.

EU-eliten i seng med skattely

Som den øverste embedsmand i EU med en årsløn på 2,4 millioner kroner plus pension er Juncker øverste ansvarlig for EU’s indsats mod skattely. Flere læk af dokumenter har afsløret, at han som statsminister i Luxembourg igennem mange år personligt var involveret i ulovlige skatterabatter til multinationale selskaber. Samtidig har han gennem mange år blokeret for en strammere kurs i EU over for skatteunddragelse.

Der er brug for en stærk venstrefløj

Skal vi sætte en effektiv stopper for skattely, er det helt nødvendigt, at skattesvindlerne i EU-toppen får sparket. Der er samtidig brug for en stærk venstrefløj i EU, som er villig til at give skattesvindlerne kamp til stregen og ikke overlade magten til kendte skattefuskere.


Enhedslisten kæmper sammen med den europæiske venstrefløj

Enhedslisten ønsker et stærkt europæisk og internationalt samarbejde. Derfor samarbejder tæt vi med resten af den europæiske venstrefløj i kampen mod skattely.

Samarbejdspartnere i hele Europa

Konkret samarbejder Enhedslisten med partier som La France Insoumise fra Frankrig, Podemos fra Spanien, Bloco de Esquerda fra Portugal, Vänsterpartiet fra Sverige og Venstrealliancen fra Finland. Sammen fremlægger vi fælles konkrete løsninger på nogle af Europas mest presserende grænseoverskridende problemer.

Koordinerede forslag

Vi stiller koordinerede forslag i vores nationale parlamenter om bekæmpelse af skattely. Blandt andet forslaget om indførsel af en reel sortlistning af skattely. Fra land til land i en koalition af villige lande kæmper vi at indføre strammere regler.

Læs mere om samarbejdet her