100 gode forslag som vi ikke må gennemføre for EU

I to rapporter afdækker Enhedslisten tilsammen 100 eksempler på, hvordan EU begrænser mulighederne for, at Danmark og andre EU-lande kan vedtage grønne og mere socialt retfærdige tiltag.

D. 23. maj 2019 udkom Enhedslisten med en rapport, der gennemgår 50 gode forslag, som EU-reglerne forhindrer Danmark i at gennemføre. Vi følger nu op med en ny rapport, der gennemgår yderligere 50 forslag.

Rapporterne eksemplificerer, hvordan EU begrænser Folketinget og andre nationale parlamenter, der ønsker at gå forrest med grønnere og mere socialt retfærdig politik. Vi dækker emner som klima, miljø, transport, arbejdstagerrettigheder, sundhed, velfærd, arbejdsmarked, finans og skat, forbrugerbeskyttelse samt dyrevelfærd.

Rapporternes formål er at kvalificere EU-debatten med fakta, så vi sikrer, at der rent faktisk er viden om, hvilke muligheder vi har indenfor EU´s rammer.

Den første rapport kan hentes her.

 

Den anden rapport kan hentes her.