Klima

Grøn omstilling skal sikre klima og miljø

Enhedslisten kæmper sammen med venstrefløjen i hele Europa for at der sættes turbo på den grønne omstilling i EU.

Ifølge FN’s klimapanel skal hele verden i løbet af få årtier være CO2-neutralt, hvis vi vil reducere den globale temperaturstigning til 1,5-2 grader, og forhindre katastrofale klimaforandringer.

Derfor er det er en bunden opgave at reducere vores udledning af CO2 hurtigt og drastisk. Enhedslisten ønsker, at Danmark og Europa skal gå foran i den grønne omstilling. Vi kan som samfund tage skridt for at sætte turbo den grønne omstilling og redde klimaet. Men det kræver politisk handling nu.

EU’s klimamål er alt for lave

Den vedtagne klimapolitik i EU er ikke tilstrækkelig til at sikre, at EU lever op til sine egne forpligtigelser i den internationale klimaaftale. Hvis ikke EU derfor hæver sine klimaambitioner, når vi ikke målsætningen om at reducere den globale temperaturstigning og undgå de mest katastrofale klimaforandringer.

Vi skal gå foran i kampen for klimaet

Derfor kæmper Enhedslisten sammen med venstrefløjen i hele Europa for at der sættes turbo på den grønne omstilling i EU. Samtidig kæmper vi for, at lande kan gå foran i kampen for klimaet. Europa udvikler sig kun i en positiv retning, hvis lande er villige til at gå foran og vise vejen.

 

EU skal hæve klimamålene

EU’s målsætninger på klimaområdet er alt for lave. Hvis vi skal nå Paris-aftalens målsætning om, at reducere den globale temperaturstigning til 1,5 grader og undgå de mest katastrofale klimaforandringer, skal målsætningerne derfor drastisk hæves.

Højere mål for CO2-reduktion i EU

Derfor skal EU’s målsætninger for reduktion af drivhusgasser i 2030 hæves fra de nuværende 40% til mindst 65% og EU skal være nul-emission senest i 2040.

Øget pres på øvrige lande

Samtidig skal de målsætninger, som indrapporteres til de løbende klimaforhandlinger bruges til at ligge pres på lande for, at øge deres reduktionsforpligtigelser under Paris-aftalen.

 

Europæisk togfond skal sikre billig og grønt alternativ til flyrejser

Vi skal have meget bedre og hurtigere forbindelser med lyn- og nattog mellem de europæiske hovedstæder. Det vil skabe et grønt alternativ til flyrejser, som er meget belastende for klimaet. Det europæiske miljøagentur har opgjort, at flyrejser udleder op til 20 gange så meget CO-2 per kilometer en person rejser.

Op til 25.000 flyvninger kan erstattes af tog

Undersøgelser har vist, at international hurtigtog, der forbinder Amsterdam med byer i Belgien, Danmark, Frankrig og Storbritaninen ville kunne flytte 1,9 millioner passager fra flyvrejser over til togrejser i 2030.

Det svarende til en reduktion på 12.000-25.000 flyvninger. Link

Investeringer frem for privatiseringer

Desværre presser EU på for privatisering og udlicitering af togdriften. Det er en den helt forkerte vej at gå. Vi skal i stedet investere i et effektivt tognet, som kan binde hele Europa sammen.

Lyn- og nattog mellem europæiske hovedstæder

Vi skal oprette en Europæisk Togfond, som kan sikre bedre, billigere og hurtigere forbindelser med lyn- og nattog mellem de europæiske hovedstæder, så vi kan rejse bedre, billigere og bæredygtigt.

 

Stop for EU-tilskud til olie, gas og kul

Selvom EU har forpligtet sig på senest i 2020, at udfase støtten til miljøskadelige aktiviteter, forsætter EU med at støtte produktion og forbrug af fossile brændstoffer som olie, gas og kul. Alene i perioden 2014-2016 gik næsten 30 mia. kroner fra EU’s budget direkte til støtte af forbrug af fossile brændstoffer.

Investering grøn energi frem for kulkraft

Enhedslisten mener, at der skal indføres et øjeblikkeligt stop for udbygning af kulkraft- og kuludbygning og for olieefterforskning i hele EU. I stedet skal der investeres i vedvarende grøn energi.

Udfasning af kul og olie

Samtidig skal der sættes en slutdato for brugen af kulkraftværker i EU, som ikke skal være senere end 2028. Olieudvindingen skal udfases, så den følger EU’s forbrug og dermed er fuldstændig udfaset allersenest i 2040.

 

EU skal betale sin del af verdens klima-regning

Klimabelastningen er enormt skævt fordelt på verdensplan. Her er det de industrialiserede lande, der aktuelt og historisk har belastet klimaet mest. Det er med andre ord de rige lande, der har skabt de klimaproblemer, som mange fattige lande står overfor. EU har derfor en særlig forpligtelse i at understøtte klimatilpasningen i de fattigste lande.

Vi skal give klimastøtte til de fattigste lande

Der er givet tilsagn om klimabistand stigende til 100 milliarder dollars i 2020. EU bidrager med i omegnen af 20 milliarder dollars, men en stor del tages fra den normale udviklingsbistand, selvom aftalen er, at EU skal bidrage med en særlig klimastøtte.

Klimløfterne skal overholdes

Derfor bør EU som et samlet hele sikre, at man opfylder sine løfter om klimabistand og bidrage med vores del af regningen.

 

Udfasning af benzin- og dieselbiler i EU

Lidt over halvdelen af CO2-udledningerne fra transporten kommer fra den lette trafik. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om godt syv millioner ton CO2 årligt. Derfor er det vigtigt, at vi inden for få år helt stopper salget af biler, der kører på fossile brændsler, og erstatter dem med elbiler.

Stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2025

Desværre modarbejder EU på flere områder, at Danmark og andre EU-lande kan sætte turbo på den grønne omstilling. Blandt andre forhindrer EU os i at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler. Det skal laves om på, så vi kan forbyde salget allerede fra 2025.

Fremme af el-biler

Udfasning af benzin- og dieselbiler gør det ikke alene. Vi skal også støtte omstillingen til elbiler. Der er brug for direkte støtte og udbygning af infrastrukturen for at gøre elbiler til et reelt alternativ til benzinbiler i hele landet.

 

Enhedslisten kæmper sammen med den europæiske venstrefløj

Enhedslisten ønsker et stærkt europæisk og internationalt samarbejde. Derfor samarbejder tæt vi med resten af den europæiske venstrefløj i kampen for klimaet.

Samarbejdspartnere i hele Europa

Konkret samarbejder Enhedslisten med partier som La France Insoumise fra Frankrig, Podemos fra Spanien, Bloco de Esquerda fra Portugal, Vänsterpartiet fra Sverige og Venstrealliancen fra Finland. Sammen fremlægger vi fælles konkrete løsninger på nogle af Europas mest presserende grænseoverskridende problemer.

Koordinerede forslag

Vi stiller koordinerede forslag i vores nationale parlamenter om grøn omstilling. Blandt andet forslaget om udfasning af salg af nye diesel- og benzinbiler allerede fra 2025. Fra land til land i en koalition af villige lande kæmper vi at sætte turbo på den grønne omstilling.

Læs mere om samarbejdet her