Nyhed Arbejdsmiljø

Nikolaj Villumsen skal lede kampen mod bly og farlige stoffer

Når EU skal at øge beskyttelsen for arbejdstagere mod de skadelige stoffer bly og diisocyanater bliver det med Enhedslistens Nikolaj Villumsen i front.

@JupiterImages - free images.com
Pelle Christy Geertsen
Pelle Christy Geertsen

Nikolaj Villumsen er nemlig blevet udpeget til at være EU-Parlamentets chefforhandler på det nye direktiv om grænseværdier for bly og uorganiske forbindelser heraf diisocyanater. Han udtaler i den forbindelse at han ser frem til at begynde arbejdet:

Det er ingen hemmelighed at jeg har stort fokus på, at vi skal blive langt bedre til at sikre folk imod at blive påvirket af farlige stoffer gennem deres arbejde. Det her er en naturlig forlængelse af den kamp, og jeg glæder mig til at gå i gang.

Ændringerne vil bl.a. være til gavn for automekanikere og bygnings- og industriarbejdere.

Nikolaj Villumsen har også arbejdet med at begrænse påvirkningen fra både kræftfremkaldende stoffer og asbest.

Det her er en naturlig forlængelse af den kamp, og jeg glæder mig til at gå i gang

Diisocyanater

De farlige uorganiske forbindelser diisocyanater findes i en lang række produkter og deres produktion: lige fra visse klæbemidler og malingsformer, til typer af skum og plastik. Samtidigt ved man at udsættelse for stofferne kan lede til bl.a. luftvejsproblemer i så høj grad, at det er en ledende årsag til arbejdsrelateret astma. Ifølge EU-Kommissionen udsættes mere end 4 millioner arbejdstagere i EU hvert år for diisocyanater gennem deres arbejde.

Det nye direktiv er første gang der foreslås EU-grænseværdier for diisocyanater, og det er en vigtig del af, at sikre bedre information om og beskyttelse imod den skade de medfører. Et af store spørgsmål bliver, hvad de nye grænseværdier skal være, udtaler Nikolaj Villumsen om det kommende arbejde.

Det nye direktiv er første gang der foreslås EU-grænseværdier for diisocyanater

Bly

Stort set alle mennesker ved at bly er farligt og skadeligt, og i Danmark har de fleste produkter med bly da også været forbudt i et par årtier. På trods af dette udsættes mange stadigt for bly gennem deres arbejde. Det sker eksempelvis når metaller loddes, gennem overfladelakering eller ved nedrivning af gamle bygninger.

Ifølge EU-Kommissionens egne skøn vil det at stramme grænserne for, hvor meget bly man må udsættes for kunne redde tusindevis af liv. Det kommer i tillæg til al den lidelse der vil kunne undgås ved at sikre, at folk ikke unødigt skal udsættes for nervegift, for det er jo bl.a. det, bly er, kommenterer han.

Ifølge EU-Kommissionens egne skøn vil det at stramme grænserne for, hvor meget bly man må udsættes for kunne redde tusindevis af liv

Chefforhandler

I rollen som EU-Parlamentets chefforhandler skal Nikolaj Villumsen først skrive et udkast til hvad EU-Parlamentets holdning til det nye direktiv skal være. Derefter skal han samle opbakning fra de forskellige politiske grupper til så stærkt et direktiv som muligt. Når det er gjort, skal han lede EU-Parlamentets forhandlinger med EU’s Ministerråd og EU-Kommissionen.

Det kan godt være at direktivets navn ikke er mundret, men jeg er stolt over at få lov til at lede arbejdet med at sikre bedre beskyttelse for masser af arbejdstagere over hele Europa, siger Nikolaj Villumsen, og fortsætter:

Der er tale om lovgivning der kan gøre en helt konkret forskel for mange menneskers liv, og det er et stort ansvar at sidde med. Ikke mindst fordi det vi beslutter nu, vil få betydning for så manges sundhed i mange år fremover.

Der er tale om lovgivning der kan gøre en helt konkret forskel for mange menneskers liv

To direktiver gøres til ét

EU-Kommissionen har forslået at problemet bedre løses ved i revisionen at kombinere to forskellige EU-direktiver (Rådets direktiv 98/24/ EF og direktiv 2004/37/EF), hvoraf det ældste er fra 1998, til ét. Det nye direktiv har fået navnet Forslag til direktiv om ændring af Rådets 98/24/ EF og direktiv 2004/37/EF for så vidt angår grænseværdier for bly og uorganiske forbindelser heraf og diisocyanater.

Læs også pressemeddelelsen i anledning af, at EU-Kommissionen præsenterede forslaget: Bedre beskyttelse af arbejdere mod bly og diisocyanater bydes velkommen.

Næste skridt

Efter udpegelsen til chefforhandler, skal Nikolaj Villumsen nu udarbejde en tidsplan for det videre arbejde fastlægges, og ikke mindst få skrevet et forslag til forbedringer af EU-Kommissionens forslag.  Samtidigt med dette skal EU-Parlamentets andre politiske grupperinger udpege deres forhandlere for direktivet.

 

Læs også omtalen i altinget: Nikolaj Villumsen bliver chefforhandler i EU’s kamp mod farlige stoffer eller hos A4 Arbejdsmiljø: Nikolaj Villumsen skal lede kampen mod bly og farlige stoffer.

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere