Nyhed Grøn omstilling

Manifest for at forkaste EU-Kommissionens angreb på bæredygtig energi

Enhedslistens gruppe i EU-Parlamentet, Venstrefløjsgruppen, offentliggør i dag sit manifest for en forkastelse af EU-Kommissionens forsøg på at greenwashe gas og atomkraft, gennem den såkaldte EU-taksonomi.

Greenwashing skal stoppes, og danske fødevarevirksomheder skal ikke slippe let fra at lyve sig grønne og klimavenlige.
Avatar
Pelle Christy Geertsen

En supplerende delegeret retsakt, som for nylig er blevet godkendt af EU-Kommissionen, fastsætter bæredygtighedskriterierne for  EU’s taksonomi for bæredygtig investering og karakteriserer gas og kernekraft som grøn energi. Dette repræsenterer en de facto suspendering af den europæiske grønne pagt og underminerer mange af de forpligtelser til at fremme bæredygtighed og miljø, som EU har bekræftet igennem de seneste år.

Beslutningen kan komme til at betyde, at offentlige og private ressourcer og midler, som skulle finansiere en ændring af produktionsmodellen, vil blive anvendt til at konsolidere sammenlapningen af en forældet model.

Beslutningen kan komme til at betyde, at offentlige og private ressourcer og midler, som skulle finansiere en ændring af produktionsmodellen, vil blive anvendt til at konsolidere sammenlapningen af en forældet model. At kvalificere investeringer i kernekraft eller i fossile brændstoffer som gas som bæredygtige diskvalificerer dette system.  EU-Kommissionen har skabt et værktøj, der gør det muligt for investorer og virksomheder at foretage ”greenwashing”.

Vi fordømmer Kommissionens beslutning om at følge de store energioligopolers og nogle EU-staters økonomiske og hegemoniske interesser, som hindrer enhver grundlæggende forandring i stedet for at holde sig til videnskaben.  Vi anser også denne beslutning fra Kommissionens side for at være udemokratisk. En minoritet, der ikke er valgt, træffer beslutning om millioner af europæeres fremtid vedrørende et centralt emne for menneskene og planeten uden at have nogen demokratisk legitimitet.   Vi kræver, at nationale og europæiske institutioner snarest muligt griber til effektiv handling for at afvise denne beslutning.

Kommissionen gør ikke, hvad den er blevet udpeget til – EU-taksonomien er ved lov forpligtet til at være baseret på videnskab og ikke på politiske interesser.

Kommissionen gør ikke, hvad den er blevet udpeget til – EU-taksonomien er ved lov forpligtet til at være baseret på videnskab og ikke på politiske interesser.

Afstemningen i kommissærkollegiet viser, at det er økonomiske og nationale interesser, langt fra europæiske borgeres interesser, der har styret Kommissionen. Adskillige medlemmer af Kommissionen var modstandere af denne beslutning, hvilket skulle være tilstrækkelig grund til en alvorlig og dybtgående refleksion inden for institutionen. EU-Kommissionen har ikke været tilstrækkelig transparent i løbet af processen, idet den trak kerneenergi og gas ud af det oprindelige forslag og i sidste øjeblik satte dem ind igen med en yderst kort periode til offentlig høring. Der skal være en reel offentlig debat om denne beslutning.

Ekspertgruppen, der forsynede Kommissionen med input, har udtrykt sin absolutte modstand imod at karakterisere kerneenergi og gas som grønne.

Ekspertgruppen, der forsynede Kommissionen med input, har udtrykt sin absolutte modstand imod at karakterisere kerneenergi og gas som grønne.  I gruppens officielle svar til Kommissionen efter offentliggørelsen erklærer den, at denne beslutning ikke er i overensstemmelse med taksonomiforordningen. Adskillige medlemsstater har allerede erklæret deres modstand mod den nye taksonomi. Endvidere går Kommissionens forpligtelser, EU-Parlamentet og de internationale aftaler, som EU er med i, i den modsatte retning af den nye position, Kommissionen forsvarer.

Vi opfordrer alle politiske kræfter, fagforeninger, miljøorganisationer og hele civilsamfundet til at gøre, hvad de kan, for at forhindre, at denne delegerede retsakt træder i kraft.

Vi opfordrer MEP’er til at standse Kommissionens forslag ved at protestere i EU-Parlamentet, og vi anmoder indtrængende medlemsstaterne om at nedlægge veto imod dette taksonomiforslag i Rådet, ikke blot for at redde dettes troværdighed, men også for at sikre den nødvendige og påtrængende ændring af energimodel, som EU’s klimaforpligtelser kræver.

 

Manifestet er også offentliggjort på engelsk i Brussels Morning, mandag 16. maj 2022. Det kan findes her.

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere