Nyhed

EU-Kommissionens forslag til mindsteløn destruerer den danske aftalemodel

Der er ingen undtagelser for Danmark eller nogen garanti for en beskyttelse af den danske aftalemodel i EU-Kommissionens netop offentliggjorte forslag til en lovbestemt mindsteløn. Derfor vil Enhedslisten trække det gule eller orange kort overfor EU-Kommissionen.

Enhedslisten deler fagbevægelsens frygt for, at en EU-dikteret mindsteløn vil undergrave den danske model. Derfor vil partiet arbejde for at få stoppet forslaget.
Tobias Clausen

Lige siden Kommissionsformand Ursula von der Leyen blev godkendt af EU-Parlamentet blandt andet på grund af sin plan om at fremlægge et forslag til en lovbestemt mindsteløn, har Beskæftigelseskommissær Nicholas Schmit gang på gang lovet, at han ville finde en løsning, som sikrer, at det er den danske aftalemodel – hvor det er aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og ikke lovgivning, der fastsætter lønnen.

Det fremgår eksplicit af EU-traktaten, at EU ikke har kompetence til at lovgive om lønforhold. Den eneste reelle løsning ville derfor være at undlade at fremsætte et forslag. Alligevel har EU-Kommissionen trodset den danske modstand, og nu er forslaget på bordet.

– Det er et kæmpeproblem for den danske arbejdsmarkedsmodel, at EU har valgt at fremlægge et direktivforslag. Et direktiv er juridisk bindende for Danmark og kan bringes for EU-domstolen. Det kan derfor få store konsekvenser for alle borgere i EU – og dermed også lønmodtagere i Danmark. Enhver form for forsøg på undtagelser, vil skulle afgøres af EU-domstolen. Vi har før set, at EU-domstolens afgørelser har ramt fagbevægelsen hårdt, og jeg frygter, at det vil ske igen, siger Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet og koordinator i EU-Parlamentets Beskæftigelsesudvalg Nikolaj Villumsen

På torsdag har Nikolaj Villumsen som en af de få danske parlamentsmedlemmer direkte adgang til at stille Beskæftigelseskommissær Nicholas Schmit kritiske spørgsmål.

Fine hensigter nytter ikke i EU-domstolen

Selv om direktivet er delt op i to søjler – en for lande, der allerede har en mindsteløn og en for lande, der ikke har en mindsteløn, er det på ingen måde en imødekommelse af den danske model, som EU-Kommissionen ellers selv kalder det.

– Jeg kan se, at EU-Kommissionen har forsøgt at skrive noget ind i direktivforslaget, som reelt kun handler om lande som Danmark og Sverige, men det ændrer bare ikke på, at det stadig er op til EU-domstolen at træffe en afgørelse. Der er ingen reelle muligheder for at frede den danske model, så længe der er et direktivforslag på bordet, siger Villumsen.

Gult kort til Kommissionen

Dermed er den eneste løsning ganske enkelt at sørge for, at direktivforslaget aldrig når længere i processen.

Enhedslisten tager allerede på fredag det første skridt til at få direktivforslaget taget af bordet. Det sker med en af de få nødbremser, der er i EU-systemet. Nemlig at give den danske regering mandat til at trække et såkaldt gult eller orange kort.

– Vi står i en situation, hvor EU trods gentagne advarsler har sat sig op i en damptromle med retning mod det danske arbejdsmarked og smilende forsikrer os om, at det ikke er hensigten at ramme os. Så bliver vi nødt til at bremse den damptromle. Det kræver drastiske midler, og her er det gule eller orange kort det første, vi går efter, siger arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten Victoria Velasquez.

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederimage linking to enhedslisten twitter feed

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Per Clausen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere
image linking to enhedslisten twitter feed