Tema

Uddannelse og forskning

En grøn fremtid skaber ikke sig selv. Derfor skal vi investere massivt i fremtidens kloge hoveder og ikke mindst fremtidens grønne teknologier.

Vi skal turde at satse på fremtiden og anerkende, at klimaet er et altomfattende problem, som alle både nu og i fremtiden skal forholde sig til. Der er ingen nemme løsninger, men der er en række gode løsninger. I al fremtid er klimaet aktuelt og en udfordring, vi skal tænke ind i den måde, vi udvikler samfundet på. Samtidig tilbyder denne udfordring, at vi kan flytte vores samfund og planet til et bedre sted.

Innovation nedefra og politiske prioriteringer har i en lang årrække være en væsentlig årsag til, at Danmark har haft stor økonomisk fordel af grønne teknologier. Det skal vi udvikle yderligere i både Danmark såvel som i EU.

 

Enhedslisten vil:

  • Opprioritere grønne teknologier i forskningspuljer som fx Horizon Europe, hvor klima skal prioriteres i 50% af midlerne.
  • Skabe en grøn innovationsfond finansieret af mider tidligere afsat til fossil energi.
  • Sætte klimaet på skoleskemaet i Danmark og opfordre andre EU-lande til at gøre det samme.