Tema

Omstilling af jobs

Den grønne omstilling skal følges op med opkvalificering af de medarbejdere, der ikke længere skal arbejde i den sorte sektor, men derimod i de mange grønne job. Det er den naturlige konsekvens af omlægningen af vores samfund til en bæredygtig produktion og økonomi.

Det er helt centralt, at EU-fonde som ”Just Transition Fund” ikke kun skriver fine hensigtserklæringer om en god grøn omstilling, men at der sikres, at de mange milliarder alene går til reel omstilling. Det er ikke nok at omstille fra et sort produkt til et andet sort produkt. Derimod skal vi have sikret den bæredygtige omstilling ved fuldstændig omlægning. I processen fra sort til grøn økonomi er det afgørende, at fx de tidligere boreplatformsarbejdere har muligheden for, at blive videreuddannet til fx vindmølleteknikere.

Det er afgørende, at brug-og-smid-væk-kulturen erstattes af en cirkulær genbrugskultur, hvor vi producerer varer, der holder længere end minimumskravet til reklamationen. I stedet for at producere så meget som muligt, skal vi producere så godt som muligt.

Den grønne omstilling kræver en gennemgående renovering af vores bygninger, så de bliver mere klimavenlige. Det vil skabe millioner af job rundt om i Europa. Dog er det afgørende, at bygningsarbejderne ikke bliver syge af arbejdet. Der er stor risiko for, at bygningerne indeholder asbest i gamle rør og ældre materiale. Derfor skal det sikres, at håndværkerne er klædt på til at kunne håndtere asbest og beskytte sig selv mod den stille dræber. Vi skal have identificeret de bygninger, der indeholder asbest og sikre, at arbejdsgiverne påtager sig ansvaret for at beskytte deres ansatte. I dag dør mere cirka 15.000 bygningsarbejdere om året rundt om i Europa. I Danmark er det 300. Målet er at få elimineret risikoen både generelt, men særligt i forbindelse med den grønne omstilling.

 

Enhedslisten vil:

  • Kræve gennemgående reform af EU’s udviklingsfonde med opprioritering af klimaet.
  • EU-tilskuddet til fossile brændsler, inklusiv atomkraft, afskaffes og varme og el omlægges til 100% vedvarende energi i 2030.
  • Forbedre beskyttelsen mod asbest til gavn for borgere og bygningsarbejdere gennem fyldestgørende obligatorisk uddannelse i asbesthåndtering til alle bygningsarbejdere, national online registrering af alle asbestramte bygninger, styrkelse af arbejdstilsynsindsatsen og en forøgelse af sanktionerne mod arbejdsgivere, som løber fra deres arbejdsmiljøansvar.