Tema

Jobskabelse

I løbet af det seneste år har Covid-19 vist os, hvor hurtigt vi kan handle i fællesskab, når det gælder. Der er ingen tvivl om, at den verdensomspændende nedlukning kommer til at sætte sig spor på Danmarks, EU’s og verdens økonomi. Det er derfor nødvendigt allerede nu at lægge sporene for en genopretning, der sikrer mennesker og klimaet. Vi skal have omstillet fortidens kulsorte økonomi, der indtil nu har hersket i EU.

Klimakrisen er ikke forsvundet med sundhedskrisen, derimod er den blevet genaktualiseret i debatten om, hvordan vi genstarter samfundet. EU har lavet et historisk brud med årtiers nedskæringspolitik, der har forhindret offentlige investeringer i grøn omstilling, velfærd og jobskabelse. Under pandemien har EU-landene haft mulighed for at lave investeringer for at holde sundhedsvæsnet, velfærden og økonomien kørende. Det er afgørende, at den demokratiske mulighed for at investere sig igennem klimakrisen ikke fratages landene, men at den dogmatiske nedskæringspolitik skrottes permanent, så medlemslandene får mulighed for at investere i grøn jobskabelse så vi kan tackle klimakrisen og den økonomiske krise hånd i hånd.

I Danmark og Europa forbruger vi langt mere end, planeten kan holde til. Vi kan mindske vores klima aftryk ved at gøre økonomien cirkulær, og fokusere på lokal produktion af kvalitetsprodukter.

 

Enhedslisten vil:

  • Sikre at mindst 50 procent af EU’s Genopretningsplan skal gå til grøn omstilling og grønne arbejdspladser. Samtidig skal det sikres at der ikke gives EU-midler til virksomheder, der ikke overholder den gældende overenskomst eller opererer i lyssky skattely.
  • Styrke indsatsen mod social dumping og fusk gennem indførelsen af et individuelt arbejdskort sådan, at det bliver lettere for fagbevægelsen og myndighederne at sikre at der er lige løn og lige vilkår for samme arbejde på samme arbejdsplads.
  • Gøre op med EU’s rigide udbudsregler så det bliver muligt at prioritere lokal produktion i offentlige indkøb og fravælge fuskerselskaber, der ikke overholder den gældende overenskomst.
  • Frigøre EU fra Stabilitets- og Vækstpagtens stramme nedskæringspolitik og løsne Danmark fra finanspagtens spændetrøje, så det forbliver muligt for kommuner, regioner og staten at lave de nødvendige investeringer i grønne arbejdspladser og tryghed.