Opinion Fælles debatindlæg

Vi skal lukke Øresund for russisk Olie!

I et fællesindlæg i altinget skriver kandidater til EU-Parlamentet Frederikke Hellemann (Enhedslisten) og Hanna Gedin (Vänsterpartiet) om hvordan Danmark og Sverige sammen bør løkke Øresund for Ruslands olieeksport.

(Foto: Chris LeBoutillier/Unsplash)
Frederikke Hellemann

Vi har set al for lang tids nølen fra både den danske og svenske regering i skandalen med den russiske skyggeflåde der nærmest uimodsagt stadigt fragter sanktioneret olie gennem dansk og svensk farvand. Transporten er ikke blot med til at finansiere Putins brutale angrebskrig, den er også en tikkende miljøbombe, da mange af skibene i realitet er uden gyldig forsikring. Selv efter adskillige historier i pressen er det der mest kendetegner vores regeringer desværre stadigt larmende inaktivitet.

Det er et svigt af dimensioner, for det der bør gøres er egentlig ret klart: Danmark og Sverige bør gå sammen om effektivt at lukke Øresund og andre danske og svenske farvande for Putins ulovlige olie.

Som flere eksperter også allerede har påpeget er der faktisk en række værktøjer vi kan bruge til i praksis at sørge for, at Putins beskidte skyggeflåde ikke fortsat skal sejle gennem vores farvande. Sagen er at hverken Danmark eller Sverige har villet gøre brug af dem – og det er mildt sagt en skandale.

For selv om russiske skibe ifølge international lov har lov til at sejle igennem vores farvande, er der en række undtagelser til det – undtagelser vi kan, og bør benytte os af.

Putins ulovlige olie

Et grundliggende element er, at meget af den russiske olie der sejles gennem dansk og svensk farvand i praksis er ulovligt. Sagen er nemlig, som det bl.a. blev dokumenteret af Danwatch og Financial times, at på trods af EU’s sanktioner og en G7 beslutning om kun at tillade salg af russisk olie til en pris på 60$ er det sådan, at det meste af Putins olie i realiteten sælges til langt hørere pris. Dermed sælges olien ulovligt, og det er ikke blot et problem fordi det omgår sanktioner og giver Putin ekstra penge at føre krig for, men også fordi det betyder store problemer hvis der sker en ulykke.

Mange af de skibe der transporterer russisk olie, det der ofte også kendes som skyggeflåden, er nemlig forsikret at det russiske firma Ingosstrakh. Et firma der har gjort det klart at deres forsikringer ikke dækker hvis skibet bruges til sanktionsbrud. Det vil i praksis sige, at hvis der sker et uheld med af disse skibe, eksempelvis et stort olieudslip, så vil den efterfølgende oprydning i praksis skulle betales af skatteyderne, da forsikringsselskabet efter alt at dømme vil løbe fra ansvaret.

Risikoen for alvorlige ulykker er ikke noget der skal tages for let.  For ifølge Danwatch  sejlede mere end 190 russiske olieskibe, på blot tre måneder, gennem bl.a. danske farvande, heraf anslås det at mindst 140 i praksis havde ugyldige forsikringer.

Men, Putins manglende respekt for både sanktioner og miljøhensyn kan vendes imod ham! Det er det, vi kræver at man gør. For, i praksis, at lukke Øresund og vore andre farvende for hans ulovlige transport.

Det er klart at der ikke er tale om en let opgave, og det vil kræve dokumentation og undersøgelser. Men samtidigt er det en opgave vi er sikre på at Danmark og Sverige sammen godt vil kunne løfte, og som vi mener man har et moralsk ansvar for at tage på sig.

Sådan kan vi stoppe Putins adgang:

Muligheden for at lukke Øresund for den russiske olie der i praksis er – eller burde være – sanktionsramt, er en relativt bureaukratisk procedure: Vi skal bruge de problematiske forsikringspapirer som redskab til at nægte skibene adgang:

Det kan vi gøre, fordi sagen jo er, at hvis de sejler uden gyldig forsikring, så er det lovligt for os at nægte dem at sejle gennem vores farvande under international lov, uden at Putin kan gøre noget ved det. At erklære deres forsikringer ugyldige, vil kræve at myndighederne vi sandsynliggør hvad der allerede er veldokumenteret: nemlig at skyggeflåden reelt set deltager i sanktionsbrud, ved at sælge olien dyrere end tilladt.

Kræver det arbejde af vores administrative apparater, ja. Er det så det værd? Her er svaret også ja. For perspektivet ved at stoppe ulovlig russisk olieeksport gennem vores farvande, er at vi dermed i praksis fratager Putin penge han ellers regner med at skulle bruge på krigen i Ukraine. Dermed vil en indsats også styrke både vores egen og Ukraines sikkerhed. Det må vist kaldes for et win-win scenarie.

Det er i øvrigt ikke en ny idé, og den blev foreslået allerede sidste år – men uden at vores regeringer reagerede på det. Siden da er EU’s 13. sanktionspakke, trådt i kraft, og med den er det endda blevet endnu lettere at benytte den foreslåede metode. For skibene skal nu på individuel basis kunne bevise at deres last ikke er sanktionsbelagt. Kan de ikke det, gælder deres forsikringer ikke og dermed bør de afvises.

Intet reelt alternativt

Når man ser på de muligheder der er for at handle, og sammenholder dem med konsekvenserne af fortsat passivitet mener vi at sagen er klar:  Hverken moralsk eller politisk, er der et reelt alternativ til at skride ind over for den russiske skyggeflåde. Så længe sejladsen får lov at passere uhindret tjener Rusland stadigt penge til krigen, samtidigt med at man risikerer en oliekatastrofe.

Alternativet til vores plan er at blive ved med at lukke øjnene for hvad det foregår – og dermed risikere en kæmpe regning for en miljøkatastrofe, samtidigt med at vi lader Putin trække EU rundt i manegen. Det synes vi ikke er en reel mulighed.

Derfor opfordrer vi også regeringerne i Danmark og Sverige til øjeblikket at nedsætte en fælles arbejdsgruppe der skal se på hvordan man hurtigt og effektivt lukker for den ulovlige russiske sejlads.

 

Indlægget er oprindeligt bragt på altinget, og kan også læses der, via dette link

Læs det på svensk

Indlægget om Putins olie er også offentliggjort på svensk, på Altinget Sverige, med titlen EU-kandidater: Sverige och Danmark blundar medan Putins illegala olja seglar igenom Öresund.

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederimage linking to enhedslisten twitter feed

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Per Clausen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere
image linking to enhedslisten twitter feed