Opinion Debatindlæg

Samfundshensyn bør altid veje tungere end EU’s indre marked

EU-ordfører Søren Søndergaard skriver i debatindlæg i Berlingske, hvorfor det er en dårlig idé, med EU's forslag om at kunne erklære "nødretstilstand" i de enkelte EU-lande.

(Foto: GUE/NGL)
Søren Søndergaard (MF)
Søren Søndergaard (MF)

Nej, EU skal ikke kunne diktere nødretstilstand med umiddelbar virkning i de enkelte EU-lande. EU-Kommissionen vil med et nyt forslag i højere grad have lov til at intervenere i medlemslandene under krisesituationer som fx coronapandemien. Det skal ske for at sikre den fri bevægelighed på EU’s marked.

Men hvad hvis der opstår en modsætning den fri bevægelighed på EU’s indre marked og indførslen af et kriseinitiativ i Danmark med henblik på at sikre fx vores fælles sundhed? Hvem skal så vurdere, hvad der vejer tungest? Mit svar vil uden tøven være de folkevalgte i Danmark.

Men hvad hvis der opstår en modsætning den fri bevægelighed på EU’s indre marked og indførslen af et kriseinitiativ i Danmark med henblik på at sikre fx vores fælles sundhed?

Vi så problemet under coronakrisen. Mens danskere ved lov blev forpligtet til at tage en PCR-test og gå i selvisolation i op til ti dage efter en udlandsrejse, kunne udenlandsk arbejdskraft fra andre EU-lande, som kom til Danmark for at arbejde, gå direkte på job efter at have taget den mere usikre kviktest. En forskel i reglerne blev mødt med både undren og kritik fra bl.a. fagbevægelsen. For risikerede det ikke at øge corona-smitten i Danmark? Beskæftigelsesministeriet insisterede dog på, at EU’s fri bevægelighed for arbejdskraft lagde begrænsninger på, hvilke krav Danmark kunne stille til den importerede arbejdskraft. Ændringsforslag fra Enhedslisten om at stramme reglerne blev derfor hældt ned af brættet.

EU-Kommissionens forslag om et nødinstrument for det indre marked vil blot øge EU’s muligheder for at blande sig i sådanne interne forhold, hvor hensynet til den fri bevægelighed på EU’s indre marked og hensynet til vigtige samfundshensyn skal afvejes. Det udgør ikke alene et demokratisk problem, men også en potentielt sundhedsrisiko.

Det udgør ikke alene et demokratisk problem, men også en potentielt sundhedsrisiko

Under akut opstået kriser, er det helt afgørende, at beslutningstagere og myndigheder kan handle hurtigt og effektivt. Ethvert unødigt bureaukratisk led, som kan forsinke processen kan potentielt få store økonomiske og menneskelige konsekvenser. Her har vi meget dårlig erfaring med EU. Fx blev udbetalingen af statens corona-hjælperpakker, som akut skulle hjælpe især små og mellemstore virksomheder igennem nedlukning, forsinket med flere måneder fordi pakkerne først skulle godkendes i Bruxelles inden de kunne træde i kraft.

Det nye kriseinstrument fra EU vil blot medføre mere af den slags. Men det går ikke at have EU-bureaukratiet som en klods om benet når først krisen raser. Derfor siger Enhedslisten nej til forslaget fra EU-Kommissionen. Samfundshensyn bør altid veje tungere end EU’s indre marked.

 

Indlægget er oprindeligt bragt i Berlingske Tidende, og kan findes her.

Berlingske Tidende. 2. oktober 2022.

 

 

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere