Opinion Nikolaj Villumsen:

Jeg lover at lytte til Greta Thunberg

Enhedslisten er for første gang på stemmesedlen til et EP-valg, og det er især klima og stop for skatteunddragelse, der har højeste prioritet.

Foto: Anders Hellberg / Wiki Commons
Nikolaj Villumsen (MEP)
Nikolaj Villumsen (MEP)

»Der er ild i vores hus«. Sådan beskrev Greta Thunberg klimasituationen i sin tale til Europa-Parlamentet. Greta talte om, at vi befinder os i 11. time, og at det er de grundlæggende og mest omfattende tiltag, som skal i brug.

Vi er den første generation, der for alvor mærker konsekvenserne af klimaforandringerne i Danmark. Ifølge FNs klimapanel er vi også den sidste generation, der kan stoppe udviklingen, så vi undgår omfattende tørker, oversvømmelser, orkaner og massedød blandt dyrearter. Det er derfor, at det her europaparlamentsvalg måske er det vigtigste nogensinde.

Det er uforståeligt, at EU ikke lever op til forpligtelserne fra Paris-aftalen. Frem for at forsøge at slukke ilden hælder EU – i nærmest bogstavelig forstand – benzin på bålet, når produktionen af kul og fossile brændstoffer støttes med milliarder af skattekroner. Det skal stoppe. Vi skal sætte klimaet forrest, ikke bare i ord, men i handling.

Derfor har Enhedslisten sammen med en række store venstreorienterede partier fremlagt en ambitiøs, europæisk klimaplan.

Vi foreslår en bindende europæisk klimalov, som forpligter EU på at leve op til Paris-aftalen. En klimalov, som følger reduktionerne år for år, så kursen holdes. En klimalov, der omlægger til 100 pct. vedvarende energi i 2030 og gør EU CO2-neutralt i 2040. En klimalov, der vil betyde, at klimahensyn trumfer hensynet til industri, produktion og marked.

Vi vil give EU-budgettet en grøn overhaling, så vi sikrer, at midlerne ikke går til at understøtte den kulsorte politik i lande, der løber fra deres klimaforpligtelser. Vi skal bruge de enorme summer i EUs landbrugsstøtte til omlægning til økologi og til at give plads til biodiversitet og vild natur.

Vi vil sikre, at det bæredygtige valg er det nemme valg. Det gælder ikke mindst, når det kommer til at skabe et reelt alternativ til fly. Det gør vi ved at indføre en flyafgift og samtidig investere i en europæisk togfond, som kan sikre hurtige, grønne togforbindelser mellem Europas storbyer.

EU-parlamentsvalget bliver det første af to klimavalg

EUs klimakurs skal ændres, så de globale temperaturstigninger holdes under halvanden til to grader. Det bliver svært, og det kan komme til at tage mange år. Enhedslisten tager gerne den kamp i EU. Det er derfor, vi nu har valgt at stille op til Europa-Parlamentet.

Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling i tide, er tålmodighed ikke en dyd. Skulle et nyt grønt folketingsflertal beslutte at stoppe for salg af nye diesel- og benzinbiler i Danmark i 2025, vil det være i lodret strid med EU-reglerne. Men skal vi vælge mellem passivt at håbe på, at Tyskland vingeskyder sin bilindustri ved at gå med til nye EU-regler eller at trodse EU-reglerne som et grønt foregangsland – ja, så tager Enhedslisten også gerne den kamp med de nuværende EU-regler.

Gør skattely til fortid

Det er desværre ikke kun på klimaområdet, at EUs retning er forkert. Hvert år bliver skatteborgerne i EU snydt for 7.500 milliarder kr. på grund af skatteunddragelse. Tænk, hvilken forskel de penge kunne gøre for velfærden og grøn omstilling i medlemslandene. Alligevel har EU i årevis svigtet kampen mod skattely – især skattelyene inden for EU, eksempelvis Luxembourg, Malta og Irland, selvom disse lande hører til nogle af de værste skattely. Det samme gælder åbenlyse skattely som Panama eller Cayman Islands. Ingen af disse er nævnt på EUs sortliste over skattely. En liste, der i øvrigt kun omfatter 15 skattely. Sådan skal det ikke være.

Vi skal sortliste og sanktionere alle skattely, i og uden for EU. Det vil Enhedslisten kæmpe for i Europa-Parlamentet. Sammen med vores venner på den europæiske venstrefløj har vi foreslået, at EUs udbudslov ændres, så det bliver muligt for kommuner at fravælge virksomheder i skattely, når de køber ind. Vores skattekroner skal kort sagt ikke gå til virksomheder, der nasser på fællesskabet.

Vi vil indføre en fælles europæisk bund under selskabsskatten, så multinationale selskaber ikke kan shoppe rundt mellem lande i jagten på den laveste selskabsskat. Det vil være både fornuftigt og solidarisk. Det har Enhedslisten kæmpet for i mange år. Under Thorning-regeringen var S, SF og R imod, men de bakker nu op. Det samme gør Venstre, der her i valgkampen er vendt på en tallerken. Det er kun positivt, at andre partier nu melder sig ind i kampen. Forhåbentlig kan vi på den baggrund få et godt samarbejde både i Folketinget og i et nyt europaparlament om at presse på for handling.

Et stærkt europæisk samarbejde

Vi står midt i en række grænseoverskridende problemer, som kalder på fælles europæisk handling. Vi skal redde klimaet, hjælpe mennesker på flugt fra krig og undertrykkelse, og vi skal sætte foden ned over for skattely.

Enhedslisten kæmper for et stærkt og forpligtende europæisk samarbejde, der beskytter vores klode og velfærd. I 25 år har Enhedslisten arbejdet i Folketinget for at trække EUs politik i en grøn og progressiv retning. Det er præcis den samme politik, vi vil føre sammen med den europæiske venstrefløj i Europa-Parlamentet. En europæisk venstrefløj, som vi allerede har samarbejdet med i årtier.

Når vi om kort tid skal stemme til europaparlamentsvalget søndag 26. maj, er Enhedslisten for første gang at finde på stemmesedlen. Og vi håber, at vælgerne vil give Enhedslisten en plads i Europa-Parlamentet. For vi har akut brug for at finde bæredygtige og solidariske løsninger på de store grænseoverskridende problemer, som Europa og verden står over for.

Selvom det vil være nyt for Enhedslisten med en plads i Europa-Parlamentet, vil det være en oplagt forlængelse af det arbejde, Enhedslisten allerede præsterer i kommuner, regioner og i Folketinget. Her kæmper vi hver dag for den mindste forbedring for mennesker, klima og natur og imod den mindste forringelse. Det vil vi også gøre som en del af venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet. Hvis du kan lide, hvordan Enhedslisten arbejder herhjemme, så vil du også synes om vores indsats i EU.

Vi lover at lytte til Greta og gøre alt, vi kan, for at hjælpe med at slukke ilden i vores smukke hus, kloden.

Kommentar bragt i Berlingske 14/5-2019

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere