Opinion

Ja til lystfiskeri, nej til ødelæggende bomtrawl

Debatindlæg om lystfiskeri og bomtrawl.

Søren Søndergaard (MF)
Søren Søndergaard (MF)

Af Søren Søndergaard, MF, EU-ordfører og Søren Egge Rasmussen, MF, Fiskeriordfører

I et læserbrev her i dagbladet d. 27. januar skrev Enhedslistens kontaktperson for Holstebro/Struer/Lemvig, Frederik Madsen, at vi skulle rette opmærksomheden mod EU´s vejledning om naturbeskyttelse, der kan gøre en ende på lystfiskeri flere steder i Danmark.

Tak til Frederik Madsen for opråbet. Vi har allerede opmærksomheden rettet mod sagen, og vi kan forsikre om, at vi er meget kritiske.

EU-Kommissionens vejledning sidestiller lystfiskeri med minedrift i forhold til dets indflydelse på naturødelæggelse. Det er helt forfejlet. Vejledning anbefaler også, at medlemslandene sikrer streng beskyttelse af 10 pct. af naturområderne. Det har fået mange til at frygte, at lystfiskeri vil blive forbudt steder, hvor det i dag er tilladt.

Ny rapport: 50 yderligere gode forslag som vi ikke må gennemføre for EU

I en ny rapport afdækker Enhedslisten for anden gang 50 eksempler på, hvordan EU begrænser Danmark i at gennemføre grøn og social retfærdig politik. Find rapporten her.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Enhedslisten er på biodiversiteten og naturbeskyttelsens side. Kun 5 pct. af den danske natur er i god stand. Det er ikke godt nok. Derfor er vi også tilhængere af, at vi regulerer brugen af naturen stramt. Men det er altså ikke lystfiskernes skyld, at naturen i Danmark har det skidt.

Det kystnære lystfiskeri og lystfiskeri i søer og åer er allerede i vid udstrækning reguleret, så det er bæredygtigt. Det er sundt for krop og sjæl at komme ud i naturen, hvilket også er en grund til at støtte lystfiskeriet. Og som Frederik Madsen peger på, så er det lokale foreningsliv, der centrerer sig om små jolleforeninger og lignende godt for fællesskabet i lokalsamfundene.

Heldigvis har miljøminister Lea Wermilin forsikret om, at EU´s vejledning ikke er bindende. Danmark er altså ikke pålagt noget – endnu. I Enhedslisten holder vi dog skarpt øje med udviklingen, og vil presse på for, at det ikke bliver til lov. Vi mener nemlig generelt, at EU gør alt for store indhug i vores demokrati uden at overveje nationale forskelle. Det er sagen her et godt eksempel på.

EU er endda enorme hyklere på det her område. I Enhedslisten har vi længe bekæmpet brugen af bomtrawl i det kommercielle fiskeri. De store net pløjes henover bunden af havet som fiskerimetode af hollandske fiskere i danske farvande. Det ødelægger havbundens biodiversitet. Men dem må vi ikke forbyde i danske farvande for EU.

Selvom Danmarks Fiskeriforening har indgået en frivillig aftale med de hollandske fiskeri om at droppe bomtrawl indenfor 12 sømil, så kan det stadig foregå mellem 12 og 24 sømil. Og med brexit frygter de danske fiskere, at fiskere fra andre lande end Holland sætter kurs mod Danmark med bomtrawl. Derfor siger vi i Enhedslisten ja til lystfiskeri og nej til ødelæggende bomtrawl.

 

Dette debatindlæg blev trykt i Dagbladet Ringkøbing Skjern den 12. februar 2021

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere