Nyhed Grundlovsdag

Nikolaj Villumsens grundlovstale

Nikolaj Villumsens grundlovstale 2024 blev holdt på Enghave Plads i København, og kan læses her

(Photo: The Left)
Nikolaj Villumsen (MEP)

Rigtig glædelig Grundlovsdag.

I dag er en festdag for demokratiet. En fejring af det folkestyre, som det danske folk tilkæmpede sig. En kamp der var lang og sej, og som ikke blev fuldendt med den første grundlov.

For dengang var demokratiet kun for de rige få, kun dem med de rette jobs – og kun for mænd.

Men det blev der heldigvis – efter lang og hård kamp – rettet op på med tiden.

Det er ikke mindst derfor at dagens fejring af demokratiet er så vigtig.

Så vi mindes sejren over enevælden og kampen for kvinders stemmeret. Kampen for at de fattige og hårdtarbejdende også skulle have en stemme

Så vi mindes sejren over enevælden og kampen for kvinders stemmeret. Kampen for at de fattige og hårdtarbejdende også skulle have en stemme. Det er sejre vi som folk kan være stolte af.

Det er sejre der ikke blev givet, men som tværtimod blev vundet af stærke folkelige bevægelser, der kæmpede i fællesskab.

Det er en lektie vi ikke må glemme – mange børn fødes og bliver voksne i Danmark uden at få stemmeret. Det er et demokratisk problem at de urimelige og bureaukratiske statsborgerskabsregler forhindrer en voksende gruppe i det danske samfund muligheden for at deltage i demokratiet.

Det er en kamp vi i Enhedslisten kæmper i Danmark – for et dansk demokrati for alle borgere i Danmark.

Men dagens fejring er ikke mindst vigtig fordi sorte skyer samler sig ude i Europa. Sorte skyer, som ikke vil demokratiet det godt.

Vi ser en stadig fremvækst af højreekstreme kræfter rundt om i mange dele af Europa. I flere EU-lande har denne højrefløj fået regeringsmagten, som vi ser det i Ungarn og Italien eller dele af regeringsmagten, som vi ser det i Finland.

Konsekvenserne af det yderste højres fremgang er voldsom. Vi ser angreb på grundlæggende demokratiske rettigheder, som mediefrihed, strejkeretten og undergravelse af selve retsstatsprincippet om uafhængige domstole og respekt for demokratiet.

Men den yderste højrefløj vil ikke blot forringe menneskerettighederne og demokratiet i deres egne EU-lande. Hvor slemt det end er.

Nej, den yderste højrefløj angriber aktivt kvinders ret til at bestemme over deres egen krop i hele EU. LGBT+ personers ret til at være den de er, hvor end de bor i Europa. Og flygtninge og minoriteters helt grundlæggende menneskerettigheder i alle EU-medlemslande.

Det gør det kommende EU-valg så vigtigt.

For den yderste højrefløj står til fremgang og håber på afgørende indflydelse.

Får de den indflydelse – de drømmer om – vil menneskerettighederne, demokratiet og folkestyret i Europa komme til at betale prisen.

Derfor er det kommende EU-valg så vanvittigt vigtigt.

Men ikke kun derfor.

Den erklærede målsætning for den yderste højrefløj ved dette valg er også at stoppe og tilbagerulle den grønne omstilling.

Det vil være en katastrofe.

Ikke alene for Europa – men for hele kloden hvis den grønne omstilling i EU går i stå fra 2024 til 2029, som er den periode, hvor det kommende EU-parlamentet vil være valgt.

Så bliver det umuligt at komme i mål med Paris-aftalen.

Kære venner

Der er sorte skyer over Europa. Men der er også håb

Der er sorte skyer over Europa. Men der er også håb.

Håb om et Europa, der står op for menneskers grundlæggende rettigheder og demokratiet!

Håb for et Europa, der skaber en social retfærdig grøn omstilling!

Håb for et Europa, der står vagt om folkeretten og international lov – både i Ukraine og Palæstina!

Det håb vil Enhedslisten bære ind i Europa-Parlamentet.

Det er det håb vi sammen med stærke rød-grønne kræfter fra hele Europa går til valg på.

Og Enhedslisten og vores rød-grønne venner i Europa står heldigvis til fremgang! I både Sverige og Finland ser Enhedslistens rød-grønne venner ud til at fordoble deres mandater. I Frankrig står vores venner også til noget nær en fordobling. Og i Irland ligger venstrefløjen til omkring 25 procent af stemmerne.

Håbet om et rød-grønt og demokratisk Europa lever! Ikke alene her i København!

Vi ved alle at meningsmålinger er meningsmålinger. Det afgørende er at du og alle du kender kommer hen og stemmer. Derfor er de sidste dage i valgkampen så vigtigt. Ingen rød-grønne stemmer skal mangle på søndag!

I de sidste fem år har jeg haft æren af at sidde i Europa-Parlamentet for Enhedslisten.

Selvom Bruxelles langt fra altid er et let sted at skabe rød-grønne resultater når beslutninger træffes bag tykke mure og i en vrimmel af lobbyister er det faktisk lykkedes Enhedslisten at skabe stærke resultater.

Sammen med vores venner på den rød-grønne venstrefløj har vi vist at vi kan slå til og skabe resultater hver gang vi får chancen. Resultater som vi har skabt i tæt samarbejde med fagbevægelsen, klimabevægelsen, LGBT-aktivister, flygtningevenner og mange, mange andre.

Vi sad med ved forhandlingsbordet da det lykkedes at forhandle den såkaldte retsstatsmekanisme på plads så det nu er blevet muligt at smække EU-kassen i for Victor Orban i Ungarn og andre despoter, der ser stort på grundlæggende menneskerettigheder.

Vi var med til at stille forslaget da et flertal i Europa-Parlamentet stemte for at kvinders ret til abort bør anerkendes som en grundlæggende rettighed i EU og indskrives i Chartret for Grundlæggende Rettigheder.

Vi har siddet ved forhandlingsbordet gang på gang, og hentet konkrete sejre hjem for klimaet, for naturen og for lønmodtagerne. Vi har vist, at den grønne omstilling, bedre arbejdsmiljø og trygge grønne arbejdspladser kan gå hånd i hånd – hvis den politiske vilje er der.

Og den vilje er der på den europæiske rød-grønne venstrefløj!

Viljen til at skabe en socialt retfærdig grøn omstilling – ikke bare i ord, men i handling.

Viljen til at skabe en socialt retfærdig grøn omstilling – ikke bare i ord, men i handling.

Viljen til at bruge det EU der er der i dag, til også hjælpe med at tøjle markedskræfterne, så det hele ikke ender som tankeløs og ansvarsfri hyper-kapitalisme.

Som jeg ser det, bør et absolut første skridt i en social retfærdig grøn omstilling være at dem som laver den grønne omstilling ikke dør af at gå på arbejde.

Men sådan er det ikke i dag.

Frontkæmperne i den grønne omstilling, der bygger vores vindmøller, fremstiller vores el-biler og klima-renoverer vores huse risikerer at blive syge eller dø af deres arbejde.

Og de gør de i tusind tal. Ja, titusind tal. Alene den dødbringende asbest dræbte i 2019 90.000 mennesker på EU-plan. Og tallet er stigende.

Da Enhedslisten for 5 år siden kom til Bruxelles var der ingen planer om at gøre noget ved asbest hos de høje herrer i EU-kommissionen. Som i slet intet. Nada. Nul.

Men det fik vi gjort noget ved.

Sammen med den danske og europæiske fagbevægelse og ikke mindst det europæiske bygningsarbejderforbund lykkedes det os at samle flertal i Europa-Parlamentet for at kræve lovgivning om bedre beskyttelse af de bygningsarbejdere, der skal lave klimarenoveringer af millioner af huse i Europa og hver dag risikerer at støde ind i en dødsdom.

Det tvang EU-kommissionen til at fremlægge et lovforslag og vi fik forhandlet en ambitiøs asbest-reform hjem, som vil redde liv. Rigtig mange liv for hårdt arbejdende bygningsarbejdere.

Det er konkret social retfærdig grøn omstilling – og det viser, hvilken konkret forskel Enhedslisten gør – også i Europa.

Ligeledes har vi i Enhedslisten ledt forhandlingerne om bedre beskyttelse af millioner metal-arbejdere og industri-teknikkere i vindmølle-, genanvendelse- og batteri-industrien så de vil blive bedre beskyttet mod farlige stoffer som bly.

Det er resultater vi har skabt sammen med den danske og europæiske fagbevægelse.

Resultater som bidrager til at færre bliver syge eller dør af at gå på arbejde. Som vil redde livet på mange af frontkæmperne i den grønne omstilling.

Når krydset skal sættes på søndag – eller i morgen, som er sidste chance for at brevstemme. Så husk: HÅBET om et rød-grønt Europa.

Så husk at Enhedslisten i de sidste fem år har vist at vi kan bruge EU til at levere stærke rød-grønne resultater!

Kære venner

Der kommer til at være mange medlemmer i det kommende Europa-Parlament, som står på de store multinationale og deres titusinder af lobbyisters side.

Måske sågar et flertal af medlemmerne i det kommende parlament.

Derfor er det så vigtigt at du sætter kryds ved et parti, der vil stå på din side.

Derfor er det så vigtigt at du sætter kryds ved et parti, der vil stå på din side. Et parti der vil bruge EU til at skabe et bedre liv for dig og dine.

Et parti, der er på din side i kampen for menneskerettigheder og demokrati – mod despoter og højreekstremister!

På din side i kampen for dine rettigheder – mod grådige arbejdsgivere og multinationale lobbyister!

På din side i kampen for en social retfærdig grøn omstilling – mod fossilindustrien og industrilandbruget, der løber fra regningen!

Enhedslisten står på din side i Europa!

Det er her vi de sidste fem år har vist at vi er det grønneste danske parti i Europa-Parlamentet. Det er ikke noget jeg siger, men noget opgørelsen fra de europæiske klimaorganisationer viser.

Enhedslisten er det danske parti, der har leveret flest stærke resultater for lønmodtagerne i EU.

Enhedslisten er det eneste danske parti, der ikke bare kæmper konsekvent for folkeretten i Ukraine, men også i Palæstina.

Det er Enhedslisten der har stillet forslag om øjeblikkelig våbenhvile i Gaza – gang på gang og indtil vi endeligt fik EU-Parlamentets opbakning til det. Desværre ofte med modstand fra de fleste danske partier.

Det er også Enhedslisten der har stillet forslag om stop for eksport af våben til Israel.

Det er Enhedslisten som gang på gang har krævet EU’s handelsaftale med Israel suspenderet.

Det er Enhedslisten, der som det eneste danske parti i Europa-Parlamentet har stået vagt om flygtningenes menneskerettigheder. Vi er ikke bange for at kæmpe for en solidarisk fordeling af flygtningene der kommer til Europa. For at kæmpe for at Danmark også skal tage sin del af ansvaret. Fordi vi ved at ingen flygter for krig og undertrykkelse for sjov.

Husk det, når du stemmer.

I dag fejrer vi demokratiet – på søndag tager vi håbet med ind i stemmeboksen og stemmer for et mere rødt, grønt og demokratisk Europa.

Tusind tak for ordet – og rigtig god grundlovsdag!

I dag fejrer vi demokratiet – på søndag tager vi håbet med ind i stemmeboksen og stemmer for et mere rødt, grønt og demokratisk Europa.

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederimage linking to enhedslisten twitter feed

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Per Clausen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere
image linking to enhedslisten twitter feed