Nyhed Emissionsstandarder

Nikolaj Villumsen skal forhandle EU-Emissionsstandarder for køretøjer

Nikolaj Villumsen skal være Venstrefløjsgruppens chefforhandler på det såkaldte Euro7 forslag om emissionsstandarder for køretøjer.

Foto: European Parliament 2023
Pelle Christy Geertsen
Pelle Christy Geertsen

Under EU-Parlamentets forhandlinger om nye standarder (og begrænsninger) for, hvad nye biler, varevogne, lastbiler og busser må udlede, også kendt som Euro 7-normerne, kommer Enhedslistens Nikolaj Villumsen til at indtage en vigtig position. Som skyggerapportør for The Left, bliver han nemlig Venstrefløjsgruppens chefforhandler på forslaget i EU-Parlamentets miljøudvalg. I den rolle vil han kæmpe for, at det bliver borgernes og miljøets interesser der sættes i højsædet, fremfor den europæiske bilindustris kortsigtede profit.

Vigtigheden af forslaget understreges af at vejtrafik er den største kilde til luftforurening i Europas byer. Dermed vil strammere regler for hvad der må udledes være med til at forbedre både folkesundhed og miljø og samtidigt bidrage til at styrke klimaindsatsen.

Samlet for første gang

En af de væsentlige nyskabelser ved Euro 7-forslaget er, at det for første gang samler og fastsætter emissionsgrænseværdier for alle motorkøretøjer ét sted. Indtil videre har området ellers været reguleret af et særskilt direktiv for personbiler og varevogne (Euro 6) og et andet for lastbiler og busser (Euro VI).

Da det handler om at forbedre luftkvaliteten tager forslaget ikke blot hensyn til udledningen fra køretøjernes udstødninger. Også eksempelvis dæk og bremser vil få fastsat grænse for tilladelig udledning af partikler og mikroplastik. Det betyder at også elektriske køretøjer vil skulle leve op til de nye bestemmelser.

 

Mere om Euro 7-normerne

Det fulde navn for forslaget er Forslag om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer med hensyn til emissioner og batteriers holdbarhed (Euro 7). Det tager sigte på at reducere udledningen af forurenende stoffer fra køretøjer, og dermed blandt andet forbedre luftkvaliteten. Læs mere om forslaget på EU-Kommissionens hjemmeside.

I tillæg til nye udledningsstandarder vil forslaget også tage sigte på at at forlænge holdbarhedsstandardene for nye køretøjer. EU-Kommissionen foreslår at disse forhøjes til at skulle gælde for det første 200.000 km eller 10 års levetid – en fordobling af de nuværende krav.

 

Læs også omtalen i altinget og artiklen Danmark opfordrer EU til at sætte årstal på stop for sorte lastbiler. Vognmænd raser, hvor Nikolal Villumsen bl.a. udtaler sig om det danske forslag om at forbyde forbrændingsmotorer.

 

 

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere