Nyhed

Grøn reform af EU’s landbrugsstøtte har slået fejl: Masseudryddelsen forsætter

Trods løfter om det modsatte, har EU’s landbrugsstøtte ikke bidraget til at stoppe den hastende udryddelse af dyre- og plantearter i Europa. Forskere og miljøorganisationer kræver nu en gennemgribende reform af landbrugsstøtten, hvis natur og miljø skal reddes.

Ifølge 2.500 forskere og miljøorganisationer er EU’s landbrugsstøtte dybt skadelig for biodiversiteten i Europa. De kræver nu en gennemgribende omlægning af landbrugsstøtten, hvis natur og miljø skal reddes. (Foto: Johny Goerend/Unsplash)
Tobias Clausen

Omkring en tredjedel af bestanden af bier og sommerfugle i Europa er på kanten af udryddelse. Denne stærkt bekymrende tendens har fået både politikere og forskere til at tale om en biodiversitetskrise og risikoen for en ny masseuddøen af arter.

Udviklingen tilskrives i høj grad en udbredelse af intensiveret landbrug med større forbrug af sprøjtegifte og mindre plads til natur og dyre- og insektarter. Der er især blevet peget på EU’s landbrugsstøtte som en problematisk faktor i understøttelsen af udviklingen hen imod større og mere intensive landbrug.

Det fik i 2011 EU-Kommissionen til at love, at udviklingen i biodiversiteten skulle vendes senest i 2020. Landbruget skulle i højere grad forpligtes til at arbejde for at bevare og styrke biodiversiteten.

Grøn reform har slået fejl

Men nu slår en rapport fra EU’s egen revisionsret fast, at den grønne reform af landbrugsstøtten har slået fejl. Revisionsretten har undersøgt om EU’s udbetalinger til landbruget har haft en målbar positiv effekt på udviklingen i biodiversiteten. Konklusionerne er nedslående læsning. Ifølge rapporten har ”langt størstedelen af ordninger for direkte betaling i EU ingen direkte målbar effekt på landbrugsarealernes biodiversitet”.

Rapporten slår samtidig fast, at målet om at forbedre biodiversiteten ikke er opnået. Tværtimod er det gået den forkerte vej. Rapporten konkluderer således, at ”de tilgængelige data om biodiversitet på landbrugsarealer i EU utvetydigt [viser], at der er sket nedgang i de seneste årtier.”.

– EU’s landbrugsstøtte har hidtil ikke formået at modvirke faldet i biodiversitet på landbrugsarealerne, og det udgør en alvorlig trussel for både landbruget og miljøet”, udtalte Viorel Ștefan, medlem af Revisionsretten i forbindelse med fremlæggelse af rapporten.

2.500 forskere i fælles opråb: Omlæg nu landbrugsstøtten

Rapporten kommer samtidig med, at der i øjeblikket forhandles i EU om, hvordan landbrugsstøtten skal se ud fra 2021 og frem. I den forbindelse har 2.500 forskere og miljøorganisationer i et åbent brev krævet en grundlæggende omlægning af landbrugsstøtten, hvis naturen og miljøet skal reddes. Ifølge forskerne er EU’s landbrugsstøtte dybt skadelig for biodiversiteten i Europa.

De igangværende forhandlinger tager udgangspunkt i forslag fra EU-Kommissionen, men forskerne bag kritiserer EU-Kommissionen for ikke, at levere de nødvendige reformer. De mener, at forslaget risikerer at trække i den helt forkerte retning.

”Dybdegående analyser viser, at Kommissionens forslag til EU’s landbrugsstøtte efter 2020 ikke tilbyder en reel reform og endda risikerer at medføre lavere ambitioner. ”, står der i brevet, der er sendt til EU-Parlamentets landbrugsudvalg.

EU-Kommissionens forslag til landbrugsstøtten fra 2021 og frem behandles i øjeblikket af EU-medlemslandene i Rådet. Herefter skal forslaget til afstemning i EU-Parlamentet.

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederimage linking to enhedslisten twitter feed

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Per Clausen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere
image linking to enhedslisten twitter feed