Nyhed

EU-dikteret mindsteløn rykker nærmere trods stor dansk modstand

Et næsten enstemmigt Folketing ønsker forslag om en EU-bestemt mindsteløn hen, hvor peberet gror. Det samme gør en samlet fagbevægelse. Alligevel er direktivet nu tættere på at blive til virkelighed. Frygten er, at direktivet vil trække tæppet væk under hele den nordiske arbejdsmarkedsmodel.

EU-Kommissionens forslag om en EU-bestemt mindsteløn er rykket tættere på at blive til virkelig efter et flertal i EU-Parlamentet og EU's Ministerråd udtrykte støtte til forslaget. (Foto: Unsplash)
Avatar
Rasmus Vestergaard Madsen
Tobias Clausen
Tobias Clausen

EU-Kommissionens omstridte forslag om EU-dikterede lønforhold er nu rykket et skridt tættere på at blive vedtaget. Det står klart efter både EU-Parlamentet og EU’s Ministerråd har førstebehandlet forslaget.

Begge steder forsøgte danske folkevalgte ihærdigt at mobilisere imod forslaget, og for at de nordiske lande kunne blive undtages direktivet. Men desværre uden held.

EU-parlamentet tromler nordiske folkevalgte

Beskæftigelsesudvalget i EU-Parlamentet behandlede den 11. november EU-Kommissionens forslag. Her stemte alle danske medlemmer af udvalget imod. Alligevel blev forslaget vedtaget.

Enhedslistens EU-Parlamentariker havde stillet ændringsforslag om at undtage Danmark og Sverige fra direktivet, men også det forslag blev stemt ned. Det undrer Nikolaj Villumsen, at der ikke var mere lydhørhed overfor de nordiske bekymringer,

– Det er helt ubegribeligt, at beskæftigelsesudvalget har afvist mit forslag om en undtagelse for den danske arbejdsmarkedsmodel.

– Når jeg kigger ud i Europa, hvor man allerede har indført en lovbestemt mindsteløn, så er mindstelønnen mange steder blevet normallønnen. Og mindstelønnen har samtidig smadret fagforeninger og fået den faglige organisering til at rasle ned. Det er den helt forkerte vej at gå, udtaler han.

Det lykkedes efterfølgende Enhedslisten og Socialdemokratiet at samle de nødvendige 71 underskrifter, som det kræves for at få et forslag behandlet i salen, hvor samtlige EU-parlamentarikere har mulighed for at stemme. Men den 25. november forkastede et flertal på 443 i EU-Parlamentet forslaget om at genåbne forhandlingerne om direktivet. Alle danske EU-parlamentarikere stemte for, på nær De Radikales Karen Melchior.

Dermed endte EU-Parlamentet på en position, hvor man i de kommende forhandlinger med Ministerrådet vil presse på for et endnu mere vidtgående direktiv uden nogen juridisk bindende undtagelser for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Enhedslisten samler flertal i Folketinget imod direktivet

Før direktivet om mindsteløn kan blive til virkelighed, kræver det vedtagelse af et flertal i både EU-Parlamentet og EU’s ministerråd, hvor medlemslandenes beskæftigelsesministre sidder.

På et møde den 18. november behandlede Folketingets den danske regerings forhandlingslinje i Ministerrådet. Det lykkedes Enhedslistens beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez at samle et flertal bag en udtalelse, der kræver at den danske regering stemmer nej til direktivet. Det blev også det mandat den danske regering fik med sig fra Folketinget.

Dermed vil Danmark stemme imod direktivet, når det den 6. december skal til afstemning i kredsen af EU’s beskæftigelsesministre.

Derfor er EU-direktivet om mindsteløn et problem

Den nordiske arbejdsmarkedsmodel er kendetegnet ved, at det er arbejdsmarkedets parter og ikke politikerne, som gennem forhandlinger fastsætter lønforholdene for lønmodtagerne.

Det har historisk set sikret højere lønninger og en større faglig organiseringsgrad sammenlignet med de nabolande, hvor der er fastlagt en mindsteløn ved lov.

Fagbevægelsen frygter, at EU-direktivet kan påtvinge Danmark en lovbestemt mindsteløn og dermed smadre den danske model, som arbejderbevægelsen har brugt årtier på at opbygge.

Kræver alle værktøjer tages i brug

Det forlyder dog, at Danmark vil være det eneste land, som vil stemme imod. Dermed ser fremtidsudsigterne for den danske arbejdsmarkedsmodel sort ud.

– Der tegner sig lige nu et flertal af EU-lande for at stemme Danmark ned og påtvinge os EU-direktivet imod regeringens, Folketingets og en samlet fagbevægelses vilje. End ikke en undtagelse fra direktivet har vi kunne få, forklarer Enhedslistens Victoria Velásquez.

Ifølge Enhedslisten er kampen er imidlertid ikke slut endnu. Regeringen bør bruge alle tænkelige værktøjer i værktøjskassen for at sikre, at de nordiske arbejdsmarkedsmodeller ikke bliver omfattet af direktivet.

– Vi skal gå hele vejen for at værne om vores rettigheder. Hvis vi bliver stemt ned i Ministerrådet bliver næste skridt at anlægge sager ved EU-domstolen og påkalde grundlovens bestemmer ved de danske domstole, udtaler Victoria Velásquez.

Formanden for Dansk Metal Claus Jensen har tidligere krævet en ny folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab hvis forslaget bliver gennemført.

Regeringen har endnu ikke afgjort om den ønsker at gå til EU-domstolen med sagen. Ifølge beskæftigelsesministeren afventer man forsat en vurdering af den endelige direktivtekst.

 

 

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere