Nyhed Asbest

Anbefaling til Europaudvalget om ændring af asbestdirektiv

De tre danske EU-Parlamentarikere Nikolaj Villumsen (Enhedslisten), Kira Peter-Hansen, (SF) og Marianne Vind, (Socialdemokratiet) har indsendt en fælles anbefaling til Folketingets Europaudvalg, i forbindelse med mandatafgivelsen omkrings EU's forslag til nye regler for asbest. Anbefalingen kan findes herunder.

Foto: @Svilen001
Pelle Christy Geertsen
Pelle Christy Geertsen

Anbefaling til Europaudvalget om ændring af asbestdirektiv

 

Kære medlemmer af Folketingets Europaudvalg,

De undertegnede danske Medlemmer af Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer jer til at sikre, at regeringen arbejder for en grundig revision af Direktiv 2009/148/EF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest særligt i forbindelse med at vedtage en ’generel indstilling’ i Rådet.

I sit forslag til revision foreslår Europa-Kommissionen, at den nuværende grænseværdi i EU på 0,1 f/cm3 (100.000 fibre) skærpes til 0,01 fibre/cm3 (10.000 fibre). Det bør noteres, at Danmark, Holland, Tyskland og Frankrig allerede har en grænseværdi, der enten ligger lavere end eller på linje med de forslået 0.01 fibre/cm3. Den 1. januar i år blev den danske grænseværdi markant skærpet til kun 0,003 fibre/cm3 (3000 fibre).

Det er derfor positivt, at der i regeringens forhandlingsoplæg lægges stor vægt op, at grænseværdien sænkes yderligere end de 0,01 fibre/cm3, som Kommissionen har foreslået samt at kravene til anvendelse af målemetoder til kontrol af grænseværdier opdateres på baggrund af den teknologiske udvikling på området.

 

Ikke kun et spørgsmål om grænseværdi

Men da Danmark allerede har en grænseværdi, der ligger langt lavere end de forslået 0,01 fibre/cm3 anbefaler vi, at Europaudvalget pålægger regeringen, at man desuden lægger stor vægt på en grundig revision af direktivets øvrige regler, og at man ikke snævert fokuserer på grænseværdien sådan som Europa-Kommissionen har lagt op til.

Europa-Parlamentet vedtog sidste år nærmest enstemmigt betænkningen ”Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest” (20. oktober 2021), som indeholder en lang række forslag til revision af direktivets eksisterende mangler og svagheder. Det er derfor overraskende og forekommer som en spildt mulighed, at Europa-Kommissionen ikke benytter sig fuldt ud af det politiske råderum, som Europa-Parlamentet har tildelt. Det er 13 år siden at direktivet sidst blev revideret, og reglerne bør opdateres for så vidt angår nogle af de proceduremæssige og tekniske krav blandt andet med henblik på at skabe mere lige vilkår på europæisk plan for uddannelse af arbejdstagere og virksomhedernes kompetencer.

Disse mangler i Europa-Kommissionen forslag er desuden blevet påpeget i det skriftlige høringssvar fra Fagbevægelsens Hovedorganisation blandt andet med henvisning til forslagene i Europa-Parlamentets initiativbetænkning.

Vi anbefaler derfor, at Europaudvalget pålægger regeringen at tilføje til forhandlingsmandatet, at man:

  • Lægger stor vægt på, at Europa-Parlamentets ambitiøse tilgang i initiativbetænkningen ”Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest” (20. oktober 2021) afspejles i revisionen bl.a. hvad angår fjernelse af alle undtagelser samt indførelse af krav om undersøgelser før renovering og nedrivning, certificering af målingsoperatører og autorisationsordning for virksomheder der håndterer fjernelsen af asbest.

 

Venlig hilsen

 

Nikolaj Villumsen, MEP Enhedslisten

Marianne Vind, MEP Socialdemokratiet

Kira Peter-Hansen, MEP Socialistisk Folkeparti

 

Anbefaling til Europaudvalget om ændring af asbestdirektiv

 

 

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere