Analyse

EU´s bøllebande ser ud til igen at blive forgyldt trods fortsatte angreb på retsstaten

EU-Kommissionen og EU-landene har lige nu muligheden for at vise, at de mange flotte ord om EU’s værdier ikke blot er tomme ord. At det hele ikke bare handler om et indre marked, og at EU tager demokrati og retsstat seriøst. Desværre tyder det ikke på, at det er den vej, vinden blæser.

Von der Leyen har valgt at gøre Orbán glad og droppe den nødvendige modstand (Foto: Etienne Ansotte / EU-Kommissionen)
Avatar
Christian Schmidt Jacobsen

Lige nu foregår der en armlægning i EU om en såkaldt retsstatsmekanisme, der skal koble overholdelse af retsstatsprincipper til modtagelse af midler fra EU´s syvårige budget og corona-genopretningsfonden.

Det ser desværre ud til, at EU vil fortsætte med at smide store summer i støttekroner efter Orbán og Kazinsky, selvom der ikke rettes op på de vedvarende brud på retsstatsprincipperne i Ungarn og Polen.

Hvad er retsstatsprincipper?

Retsstatsprincipper skal grundlæggende forhindre demokrati i at blive til diktatur. Det betyder, at der skal sikres en vis armslængde fra statsledere til en række uafhængige institutioner, så magten ikke koncentreres ét sted – her står især domstolenes uafhængighed centralt, da de sikrer, at alle, også statslederne, er lige for loven. Lovindgreb, der mindsker mediernes uafhængighed, kan også relateres til brud på retsstatsprincipper, da det er med til at fordreje den offentlige mening og der-med misinformere befolkning typisk med henblik på tilraning af magt til en diktator eller lukket elite.

De autoritære ledere Viktor Orbán og Jaroslaw Kazinsky, hhv. ungarsk premierminister og formand for det polske regeringsparti Lov & Retfærdighed (PiS), har de senere år afmonteret retsstatsprincipperne i Ungarn og Polen. Uafhængige dommere er erstattet med venner og sympatisører og kritiske medier og journalister lukkes og trues – alt sammen i en ensrettet politisk march mod en autoritær pseudo-demokratisk tilstand drysset med en stor håndfuld nationalkonservatisme.

Von der Leyen og Merkel giver efter for truslerne

Selvom der længe har været bred enighed blandt EU´s statsledere og centrale institutioner om, at der må gøres noget ved udviklingen, og at det bedste værktøj er at ramme Orbán og Kazinsky på den guldåre – EU´s støttemidler – som de nyder godt af, så ser det nu ud til at løbe ud i sandet. Ungarn og Polen er de lande, der relativt set får flest midler fra EU sammenlignet med, hvad de betaler.

Ursula von der Leyen, Kommissionsformand, og Angela Merkel, kansler for det tyske EU-formandskab, er tilsyneladende ved at lade sig skræmme af den autoritære bøllebandes afpres-ningsmetoder. For selvom flere statsoverhoveder som Danmarks Mette Frederiksen, Hollands premierminister Mark Rutte og den svenske statsminister Stefan Löfvén har presset på for en mekanisme, der kan blokere for modtagelse af EU-midler, hvis man overtræder retsstatsprincipperne, så ser von der Leyen og Merkel nu ud til at give efter for Orbán og Kazinskys trusler.

Det viser Rådets nye vedtagne forhandlingsposition, der er født af det tyske formandskab. Her fremgår det, at retsstatsmekanismen kun skal kunne aktiveres, hvis brud på retsstatsprincipper direkte har indflydelse på EU´s økonomiske interesser.

Den praktiske konsekvens af at vedtage dette er, at brud på retsstatsprincipper bliver lovliggjort på EU-niveau, så længe det ikke direkte kan relateres til EU´s økonomiske interesser. Det er et kæmpe smuthul for Ungarn og Polen ift. at fortsætte deres nuværende politiske kurs.

Orbáns es i ærmet

Egentlig kan en hård retsstatsmekanisme godt vedtages uden samtykke fra Orbán og Kazinsky. Det kræver blot et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne at vedtage en retsstatsmekanisme, der knytter modtagelse af midler og retsstatsprincipper sammen. Det blev fastlagt, da EU-landenes stats- og regeringsledere blev enige om EU-budgettet for 2021-2027 og den såkaldte genopretnings-fond.

Men da det nye EU-budget også indeholder nye indtægtskilder til EU i form af en plastikskat, skal denne del af budgettet ratificeres i alle medlemslande.

Orbáns es i ærmet er derfor truslen om at afvise ratificeringen af den nye indtægtskilde i det ungarske parlament og dermed blokere for hele budgettet og genopretningsfonden. Uden alle landes ratificering af denne del af aftalen, kan EU’s syvårige budget og genopretningsfonden nemlig ikke træde i kraft.

Retsstatsprincipperne skal forsvares, ikke udvandes

Orbán og Kazinsky opfører sig igen som EU-skolegårdens bøllebande – de truer og intimiderer, så de kan fortsætte deres autoritære nationalkonservative kurs i hjemlandene, samtidig med at de forgyldes af EU´s økonomiske støtte. Støttemidler som bl.a. ender i lommerne på Orbáns venner og sympatisører. I stedet for at sætte sig mod bøllernes pres står von der Leyen og Merkel kyste tilbage og forsøger at tilfredsstille skurkene.

EU-Kommissionen og EU-landene har lige nu muligheden for at vise, at de mange flotte ord om EU’s værdier ikke blot er tomme ord. At det hele ikke bare handler om et indre marked, og at EU tager demokrati og retsstat seriøst. Desværre tyder det ikke på, at det ikke er den vej, vinden blæser.

Hvad er en retsstatsmekanismen?

Retsstatsmekanismen er et værktøj, der skal træde i kraft, når et EU-medlemsland bryder med rets-statsprincipperne i Lissabontraktatens Artikel 2. Mekanismen medfører, at EU-midler tilbageholdes eller kræves tilbagebetalt, til der er rettet op på bruddet med retsstatsprincipperne. Retsstatsmekanismen er ikke vedtaget endnu, og der er derfor netop nu forhandlinger om, hvordan den konkret skal tage sig ud i praksis.

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyhederTilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Øropa og modtag automatisk de vigtigste EU-nyheder

Læs mere om

ENHEDSLISTEN I EU-PARLAMENTET

Nikolaj Villumsen er Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet. Her kæmper han for et rødt, grønt og demokratisk Europa.

Læs mere